Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch / english

facebook

Sídlo: Dukelská 9, České Budějovice
Poštovní adresa: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon: (+420) 387 773 222, (+420) 387 773 223

 

Vedoucí katedry:   doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Sekretářka katedry:   Jitka Pečlová
Vyučující:   doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Dr.phil. Zdeněk Pecka
Dipl.-Päd. Mag. Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer
Zahraniční lektor:   Mag. Robert Marchl
Emeritní profesor:   prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

 

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů němčiny na 2. stupni základních škol, pro doplnění didaktického studia německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a pro doplnění studia k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

Vyučující katedry germanistiky jsou oprávněni na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 9. 2011 v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů provádět soudní překlady v německém jazyce.

Hlavní obory vědecké činnosti:
didaktika němčiny
počítačem podporovaná výuka cizích jazyků
textová lingvistika
korpusová lingvistika
rétorika
historická mluvnice němčiny
nejstarší německá literatura
novější německy psaná literatura rakouská literatura po roce 1945
literatura pro děti a mládež
dějiny německy mluvících zemí

Mezinárodní vztahy:

Pracovníci katedry germanistiky jsou členy mezinárodních a národních vědeckých společností např. Svazu germanistů ČR, Kruhu moderních filologů, Svazu germanistů a učitelů němčiny, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, a redakčních rad časopisů Lingua Viva a ACC Journal

Katedra germanistiky intenzivně spolupracuje s Filozofickou fakultou univerzity Pasov, Vysokou školou pedagogickou Horního Rakouska v Linci a v rámci projektů a studentských praxí s Novou hudební školou ve Freistadtu a s Gymnáziem Zwiesel.

 

Katedra zajišťuje následující studijní programy:

  • 3-letý bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • 2-letý navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
  • Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  • Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

 

Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace bakalářského a navazujícího studijního programu do roku 2021

Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace studijních programů DVPP do roku 2020

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

Naposledy aktualizováno 13. 11. 2018

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman