Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury

 

Otázky k bakalářské zkoušce

 

Průběh

Bakalářská zkouška z německého jazyka se skládá z těchto částí:

  1. lingvistika,
  2. literatura,
  3. dějiny a reálie.

V rámci zkoušky z lingvistiky se zkouší teoretická znalost problematiky, přiměřeně správná výslovnost (na základě četby komisí určeného textu) a schopnost aplikace poznatků z lingvistiky na práci s textem.

Do výsledné známky z bakalářské zkoušky se započítává též výsledná známka z jazykových cvičení 5.

Bakalářská zkouška trvá 30 minut, stejný čas je k dispozici na přípravu.

Obhajoba bakalářské práce na katedře germanistiky se může konat ve stejný den jako zkouška bakalářská. Probíhá v německém jazyce bez ohledu na to, v jakém jazyce byla práce napsána.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman