Přehled přihlášených studentů na jednotlivých aktivitách

 

Pozn.: přihlašování na aktivity bylo ukončeno v úterý 21. 10. 2008 ve 12.00.

 

Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita Zapsáno

PaedDr. Petr Bauman, Mgr. Radek Cvach
TF JU / PF JU Č. Budějovice

Filozofie (nejen) pro děti

Workshop

25
25

25
15  

PaedDr. Jitka Bělohradská
PF TU Liberec

Mediální výchova v reformované škole

Přednáška s diskusí

40

24  

Mgr. Zuzana Bílková
PF JU Č. Budějovice

Současné trendy v práci s dětmi s ADHD
(pro studenty Učitelství MŠ a 1.stupeň ZŠ)
Seminář

25

24  

Bc. Magdalena Cuřínová
MŠ Sluníčko,Třeboň

Tvořivost v práci učitelky a dětí v MŠ
(pro studenty Učitelství MŠ)
Workshop

25

25

Mgr. Michal Dubec
KPG ZČU Plzeň

Vztahová rovina komunikace

Workshop

20

18  

Mgr. Jaroslava Eisertová
Ústav sociální práce ZSF JU Č. Budějovice

Využití canisterapie u dětí předškolního věku
(pro studenty Učitelství MŠ)
Workshop

40

40

Bc. Zdeňka Feriančíková
MŠ Sluníčko,Třeboň

Cvičení na rehabilitačních míčích - praktická ukázka s aktivním zapojením studentů
(pro studenty Učitelství MŠ)
Workshop

25

25

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová
PF JU Č. Budějovice

Alternativní školy
(pro studenty Učitelství MŠ a 1.stupeň ZŠ)
Seminář

15

15

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice

Příprava didaktických materiálů pro handicapované žáky

Workshop

20

19  

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
PedF UK Praha

K vymezování pojmu “dobrý učitel”

Přednáška

90
90

86  
87  

Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
PF TU Liberec

Úvahy o aktuálnosti Komenského Obecné porady pro naši současnou společnost a školu

Přednáška s diskusí

25

11  

PaedDr. Martin Chvál, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha

Autoevaluace školy

Přednáška

50

49  

PhDr. Jiřina Novotná
ÚVRV PedF UK Praha

Jak se mohou žáci podílet na životě své školy?

Workshop

20

5  

Mgr. Bc. Jiří Pletka
ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 / PF JU Č. Budějovice

Autoevaluace – významná součást školního vzdělávacího programu

Seminář

40

11  

Mgr. Miroslav Procházka
PF JU Č. Budějovice

Práce se školní třídou jako sociální skupinou

Workshop

20

20

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzita Pardubice

Standardizace profesní činnosti učitele u nás a ve světě.

Workshop

50

21  

Doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
PF JU Č. Budějovice

Komenský a současná Evropa

Přednáška

50

50

PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha

Jak u žáků rozvíjet schopnost učit se?

Interaktivní přednáška

80
80

79  
77  

MgA. Stanislav Suda
PF JU Č. Budějovice

Dialogické jednání, dramatické improvizace

Praktický seminář

25

23  

Mgr. Bc. Martin Ševčík
ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 / PF JU Č. Budějovice

Profesní růst pedagogů, zvyšování společenské prestiže

Seminář

25
25

22  
13  

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
PF JU Č. Budějovice

Stačí nám Pedagogika 19. století pro výuku v edukačním prostředí nových informačních a komunikačních technologií? Modernizace didaktických postupů ve výuce.

Interaktivní přednáška

23

23

PaedDr. Zdeněk Topil, PhDr. Vladimíra Bičíková, Ph.D.
nakladatelství Tobiáš

Interaktivní učebnice a výukové programy a nakladatelství Tobiáš

Určeno pro práci s počítačem i interaktivní tabulí

23

23

Mgr. Jiří Trunda
ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 / PF JU Č. Budějovice

Připravenost učitelů na reformu vzdělávání z hlediska jejich profesních kompetencí

Workshop

20
20

6  
6  

Doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek
PF TU Liberec / UVRV PedF UK Praha / PF JU Č. Budějovice

Specifika školního klimatu v diplomových pracích studentů

Interaktivní přednáška

30
30

10  
8  

Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha

Jak diferencovat výkon a kvalitu učitele?

Workshop

18

9  

 

tisková verze stránky