Přehled přihlášených studentů na jednotlivých aktivitách

 

 

Jméno přednášejícího Aktivita Kapacita Zapsáno

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice

Psychosomatické discipliny v osobnostní průpravě a terapii

60

60

PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice

Výchova žáků k mnohojazyčnosti v podmínkách současné školy

30

9

Mgr. Iva Honsnejmanová
TU Liberec

Realizace osobnostní a sociální výchovy dramaticko-výchovnými metodami

25

15

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
TU Liberec

Pomoz mi, abych to dokázal a další pedagogické principy v pedagogice M. Montessori

25

21

PhDr. Vladimír Píša
TU Liberec

Problematika školní zralosti a odkladů školní docházky ve světle aktuálních změn

80

20

Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
TU Liberec

Sociální klima: škola, učitelský sbor, školní třída

100

56

Bc. Zdeňka Feriančíková, Vladimíra Hadravová
MŠ Sluníčko, Třeboň

Praktická ukázka výuky hudební výchovy v předškolním vzdělávání

20

14

Mgr. Michal Dubec
ZČU Plzeň

Práce se vztahovými signály v komunikaci

20

15

Mgr. Milan Podpera, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Pavla Soukupová
ZČU Plzeň

Evaluace studia oboru Učitelství pro MŠ

100

14

Ing. Renata Švestková, Ph.D.
ZSF JU Č. Budějovice

Učení pro život

40

10

Mgr. Jana Polčáková
ZŠ Třeboň/PF JU Č. Budějovice

Prezentace fakultní ZŠ Třeboň

20

15

Mgr. Lucie Straková Jirků
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s.

Poruchy autistického spektra

50

13

Věra Železná
(14:30 - 15:00, bez přihlašování)

Hrát2Objevovat, o.p.s.

50

0

 

tisková verze stránky