Rozvrh podle učeben

 

Učebna 13.00 15.00
TL 104 Mgr. Michal Dubec
ZČU Plzeň
Práce se vztahovými signály v komunikaci
TL 201 MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Psychosomatické discipliny v osobnostní průpravě a terapii
Věra Železná
(14:30 - 15:00, bez přihlašování)
Hrát2Objevovat, o.p.s.
TL 208 PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Výchova žáků k mnohojazyčnosti v podmínkách současné školy
Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
TU Liberec
Pomoz mi, abych to dokázal a další pedagogické principy v pedagogice M. Montessori
D 107 Bc. Zdeňka Feriančíková, Vladimíra Hadravová
MŠ Sluníčko, Třeboň
Praktická ukázka výuky hudební výchovy v předškolním vzdělávání
Mgr. Iva Honsnejmanová
TU Liberec
Realizace osobnostní a sociální výchovy dramaticko-výchovnými metodami
D 221 Mgr. Jana Polčáková
ZŠ Třeboň/PF JU Č. Budějovice
Prezentace fakultní ZŠ Třeboň
 
D 319 PhDr. Vladimír Píša
TU Liberec
Problematika školní zralosti a odkladů školní docházky ve světle aktuálních změn
Mgr. Lucie Straková Jirků
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s.
Poruchy autistického spektra
D 321 Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
TU Liberec
Sociální klima: škola, učitelský sbor, školní třída
Mgr. Milan Podpera, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Pavla Soukupová
ZČU Plzeň
Evaluace studia oboru Učitelství pro MŠ
D 315   Ing. Renata Švestková, Ph.D.
ZSF JU Č. Budějovice
Učení pro život

 

tisková verze stránky