Rozvrh podle učeben

 

Učebna 9.00 11.00 13.00 15.00
D107 Mgr. Radek Cvach
Interaktivní přednáška 30
MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Přednáška s diskuzí 30
   
D115 Mgr. Pavla Soukupová
Prezentace s diskuzí 55
PhDr. Vladimír Píša
Přednáška 55
   
D223 Mgr. Lenka Kolářová, Miroslava Bendová, DiS. + host
Přednáška s diskusí 20
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
Workshop 20
Mgr. Kateřina Kozlová
Workshop 25
 
D315 Ing. Bc. Václav Nádvorník
Prezentace 30
PhDr. Jitka Josífková
Přednáška 30
   
D319 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Přednáška 75
Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
Přednáška 75
   
D321 PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Přednáška 100
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Přednáška 100
PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.
Interaktivní přednáška 100
Mgr. Vanda Thorne, M.A., Ph.D.
začátek 14:00
Interaktivní přednáška 70
D412 Mgr. Helena Stejskalová
Výklad a diskuse 40
doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.
Přednáška s rozpravou 50
Mgr. Helena Stejskalová
Výklad a diskuse 40
 
TL201 doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
Přednáška 60
Ing. Bc. Václav Nádvorník
Prezentace 60
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD.
Interaktivní přednáška 60
 
TL208 Mgr. Michal Dubec
PRO NEMOC ZRUŠENO - prosíme studenty o přehlášení na jinou aktivitu.
Workshop 20
Anna Regina Helal, M.A.
P/P presentation and discussion 25
 
TL301 Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Seminář 20
Mgr. Michala Křížová
Workshop 20
Mgr. Alena Prošková
Workshop 20
 
TL408 doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Skupinová kresba 24
     
J209     Pavel Cukr
Přednáška 45
 
J405       doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
POZOR TERMÍN 23. 4. (o jeden den dříve)
Odborná přednáška + diskuze 40
  Šimon Heller
od 10:00
Cestovatelská přednáška 50
Ing. Petr Hynek
od 12:30
Seminář - happening 30
  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Martin Blažek, Jan Dvořák
Lesopark Stromovka - 10:00
Terénní aktivita 30
   
  Mgr. Vladimír Čunát, Mgr. Libuše Fošumová, Mgr. Jana Kociánová
sraz na KPE - 8:30
Odborná exkurze 6