Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury / směrnice vedoucího katedry

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

Celoživotní vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

U Tří lvů 1/A, telefon: 387 773 151
Korespondenční kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

 

Vedoucí oddělení:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.  e-mail
Sekretářka:   Kateřina Vrtišová     D 413, tel.: 387 773 150, e-mail
Pedagogická poradkyně:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
Akademičtí pracovníci:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.
Externisté:   prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Mgr. Oksana Semenova

 

 

Bakalářský studijní obor: Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (PS – 3 roky)

 

Navazující magisterský studijní obor: Učitelství ruského jazyka a  literatury pro 2. stupeň základních škol (PS – 2 roky)

 

Oddělení ruského jazyka a literatury rovněž zabezpečuje:

  • jazykovou přípravu v doktorandském studiu v rámci Jihočeské univerzity
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština – pro studenty oboru Geografie pro veřejnou správu
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština III. – pro studenty oboru Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – francouzský jazyk
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština III. – pro studenty oboru Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – španělský jazyk
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština – pro studenty oboru Výchova ke zdraví
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština – lektorské jazykové kursy a zkouška z ruského jazyka pro studenty bakalářských a magisterských studií v rámci Jihočeské univerzity

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 13. 7. 2022

© 2015–2022 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman