Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury / směrnice vedoucího katedry

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

Celoživotní vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Den otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021

U Tří lvů 1/A, telefon: 387 773 151
Korespondenční kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

 

Vedoucí oddělení:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.  e-mail
Sekretářka:   Kateřina Vrtišová     D 413, tel.: 387 773 150, e-mail
Pedagogická poradkyně:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
Akademičtí pracovníci:   doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.

 

Bakalářský studijní obor: Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (PS – 3 roky)

 

Od akademického roku 2007/2008 oddělení ruského jazyka a literatury nabízí a zajišťuje nově akreditované tříleté jednooborové neučitelské bakalářské studium Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO), které umožní zájemcům o tento obor získat během tříletého denního studia především kvalitní odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy (ruský jazyk jako hlavní jazyk, angličtina jako druhý jazyk a podle výběru studenta třetí světový jazyk) a základní odborné znalosti práva a sociální geografie na takové úrovni, aby byli schopni na solidní úrovni komunikovat ve třech cizích jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu. Studium tak poskytne mezioborový náhled, vědomosti a znalosti nezbytné pro nižší a střední úroveň řízení.

V rámci studia bude na základně aktuálních nabídek možné realizovat studijní pobyt či stáž (měsíční, resp. semestrální) na některé z partnerských univerzit v Rusku.

Nedílnou součástí výše uvedeného typu studia je souvislá odborná praxe, která je zařazena do letního semestru 3. ročníku a student je povinen tuto praxi absolvovat ve stanoveném termínu. Odbornou praxi si posluchač zařizuje sám u příslušného tuzemského nebo zahraničního podniku či firmy, resp. na úřadech státní správy všech stupňů podle vlastního zájmu a uvážení, ale v souladu s předem určenými podmínkami a kritérii, se kterými byl řádně seznámen.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Absolventi předkládaného studijního oboru se budou moci uplatnit ve státní správě, v neziskovém sektoru či v komerční praxi nebo mohou pokračovat ve studiu v dalších typech navazujících magisterských programů stejného nebo podobného zaměření na vysokých školách tuzemských nebo zahraničních.

 

Oddělení ruského jazyka a literatury rovněž zabezpečuje:

  • jazykovou přípravu v doktorandském studiu v rámci Jihočeské univerzity
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština - pro studenty oboru Geografie pro veřejnou správu
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština III. - pro studenty oboru Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - francouzský jazyk
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština III. - pro studenty oboru Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - španělský jazyk
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština - pro studenty oboru Výchova ke zdraví
  • výuku předmětu Cizí jazyk-ruština - lektorské jazykové kursy a zkouška z ruského jazyka pro studenty bakalářských a magisterských studií v rámci Jihočeské univerzity

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 12. 1. 2021

© 2015–2021 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman