Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Wellness - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Licence "Instruktor aerobiku"

Akreditovaná licence "Instruktor aerobiku" platí pro komerční, školská a zájmová zařízení. Cílem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů PF JU, tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelený komplex informací o činnostech instruktora aerobiku.

Podmínkou pro získání licence je úspěšné absolvování všech úrovní kurzu včetně závěrečného přezkoušení.

Držitel licence "Instruktor aerobiku" má nárok na vystavení Osvědčení k vystavení Živnostenského listu.

 

Plakát ke stažení (termíny 2020) (.pdf)

 

Garant:

Mgr. Petra Fišerová (absolventka FTVS UK Praha, certifikovaná instruktorka aerobiku, bodystylingu, pilates techniky cvičení na podložkách, dlouholetá praxe v oboru)

 

Lektorský sbor:

Mgr. Petra Fišerová
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

Používaná symbolika:

AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko JU Pedagogické fakulty.

 

Vydávané doklady:

AZ JU PF KTVS vydává "Osvědčení o odborné způsobilosti" označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.

 

Evidence licencí a osvědčení:

Udělení všech osvědčení je evidováno v evidenci udělených kvalifikací a osvědčení JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace.

 

Podmínky získání licence "Instruktor aerobiku":

studenti jednooborové a dvouoborové TV

 1. Anatomie člověka I (ANA I)
  Fyziologie tělesných cvičení (FTCBS)
  Základy aerobiku (ZAER)
  Základy aerobiku II (ZAER II)
 2. Výběrový aerobik (AEV)
  Výběrový bodystyling (BSTV)
 3. Kurz - aerobik
  Kurz - bodystyling

 

studenti magisterského programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 1. Biologie dítěte (BIDP)
  Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých sportovních disciplín II (DTVP1)
 2. Výběrový aerobik (AEV)
  Výběrový bodystyling (BSTV)
  Výběrový pilates (PTLV)
 3. Kurz - aerobik
  Kurz- bodystyling

 

studenti oboru výchova ke zdraví (prezenční studium)

 1. Somatologie (SOMB1)
  Fyziologie tělesných cvičení (FYTB)
 2. Moderní formy tělesných cvičení a fitness (ACFB)
  Výběrový aerobik (AEV)
  Výběrový bodystyling (BSTV)
  Výběrový pilates (PTLV)
 3. Kurz aerobik
  Kurz bodystyling

 

studenti oboru výchova ke zdraví (kombinované studium)

 1. Somatologie I (SOMK1)
  Somatologie II (SOMK2)
  Fyziologie tělesných cvičení (FYTK)
  Zdravotní tělesná výchova I (ZTVK1)
  Zdravotní tělesná výchova II (ZTVK2)
 2. Moderní formy aerobních cvičení a fitness (ACFK)
  Výběrový aerobik (AEV)
  Výběrový bodystyling (BSTV)
  Výběrový pilates (PTLV)
 3. Kurz aerobik
  Kurz bodystyling

 

Závěrečné zkoušky:

teorie - písemný test
praxe - praktická ukázka vedení lekce aerobik mix a bodystyling + písemná příprava těchto lekcí

 

Materiální a technické zabezpečení:

Kurzy aerobiku a bodystylingu probíhají v prostorách PF JU.

 

Cena:

pro studenty JCU obor tělesná výchova a sport (jednooborové a dvouoborové) ... 4.500,- Kč
Platba musí být uhrazena na účet 104725778/0300, VS 910 96, SS - RČ, bankovním převodem, na pokladně PF nebo složenkou na poště. Doklad o platbě předložte společně s přihláškou.

pro studenty JCU magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ ... 4.500,- Kč
Platba musí být uhrazena na účet 104725778/0300, VS 910 96, SS - RČ, bankovním převodem, na pokladně PF nebo složenkou na poště. Doklad o platbě předložte společně s přihláškou.

 

Minimální počet přihlášených: 5

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fišerová - pfiserova@pf.jcu.cz

 

Aktuální termíny: 20. - 23. ledna 2020

Uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2020

 

Přihláška ke stažení (.doc)

 


 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman