Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení trenéra atletiky III. třídy

Statut, organizace a obsah výuky atletiky v akreditovaném zařízení
pro výuku atletiky při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení trenéra atletiky III. třídy při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

 

Garant:
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D., trenér I. třídy od roku 1998
Lektorský sbor:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D., trenérka I. třídy od roku 1998
Profil absolventa:
Absolvent je schopen trénovat, vést a řídit děti či dospělé při tréninku atletických disciplín.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává potvrzení o absolvování požadované dotace hodin praxe a teorie pro vydání průkazu trenéra III. třídy. Doba platnosti průkazů je 5 let, po pěti letech je potřeba absolvovat doškolovací seminář pořádaný ČAS.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenci udělených kvalifikací JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána.
Organizace vzdělávací akce:
  1. Aktivní účast a splnění zápočtových požadavků v těchto předmětech: TDA1, TDA2, TDA3, AKOBS, AT.
  2. Zájemce získá licenci trenéra III. třídy na 5 let s možností opakovaného automatického prodlužení po absolvování jednorázového doškolovacího semináře jednou za pět let.
  3. Poplatek za udělení vystavení potvrzení pro udělení kvalifikace trenér atletiky III. třídy je 500 Kč (plus poplatek 100 Kč na účet ČAS, který je splatný až po obdržení oznámení o udělení trenérské licence). Tento poplatek je nutno zaplatit v pokladně Pedagogické fakulty na v.s. 91122.
  4. Dokladem o zaplacení odevzdat na: KTVS PF JU
Obsahová náplň (teorie a praxe):

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín žákovských a mládežnických kategorií a učiva pro základní a střední školy. Seznámení s pravidly vybraných atletických disciplín. Po úspěšném absolvování předmětů (TDA1, TDA2, TDA3B, AKOBS a AT) je možno zažádat ĆAS o udělení trenérské licence III. třídy. Osvojení si poznatků a dovedností k sestavení individuálního kondičního tréninku pro vybraný sport s využitím atletických tréninkových prostředků pro rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a koordinačních schopností. Předmět je završením atletického vzdělání na PF JČU, studenti si osvojí potřebné teoretické a praktické dovednosti pro trénink mládeže. Na základě absolvování předmětů TDA1, TDA2, TDA3B, AKOBS a AT může student požádat o udělení trenérské licence 3. třídy. Trenér 3. třídy působí především ve výkonnostní atletice, věnuje se zejména dorostu. Ovládá techniku a didaktiku atletických disciplín žákovských a mládežnických kategorií a učiva pro základní a střední školy. Seznámení s pravidly vybraných atletických disciplín.

Praktická výuka probíhá na atletickém stadionu.

 

Seznam používané a doporučené literatury

Dostál, E. et al. (1991). Didaktika školní atletiky. Praha: SPN.

Choutková, B., & Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha: Olympia.

Jirka, J. et al. (1990). Malá encyklopedie atletiky. Praha: Olympia.

Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia.

Kněnický, K. et al. (1977). Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN.

Kučera, V. et al. (2000). Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha: Olympia.

Millerová, V. et al. (1994). Základy atletického tréninku. Praha: Karolinum.

Millerová, V. et al. (2002). Běhy na krátké tratě. Praha: Olympia.

Rubáš, K. (1996). Základní atletické disciplíny. Plzeň: PF ZĆU.

Ryba, J. et al. (2002). Atletické víceboje. Praha: Olympia.

Šimon, J. (1997). Trénink vrhů a hodů. Praha Karolinum.

Šimon, J. et al. (2004). Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia.

Vacula, J. (1985). Atletická abeceda. Praha: Olympia.

Vacula, J. et al. (1975). Trénink lehkoatletických disciplín. Praha: SPN.

Velebil, V. et al. (2002). Atletické skoky. Praha: Olympia.

Vilímková, V. et al. (2000). Atletika pro školní praxi. Brno: Masarykova Univerzita.

Vindušková, J. et al. (2003). Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia.

 

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
vedoucí AZ atletiky

 

Učební plán a osnovy s hodinovou dotací (semestrální výuka, přednášky, cvičení)

TDA1 (Teorie a didaktika atletiky 1) - 14 hodin

TDA2 (Teorie a didaktika atletiky 2) - 14 hodin

TDA3 (Teorie a didaktika atletiky 3) - 14 hodin

AKOBS (Kondiční atletika) - 28 hodin

AT (Atletika) - 28 hodin

 

Dále studenti absolvují výuku v těchto předmětech:

Anatomie

Fyziologie

Traumatologie a první pomoc

Pedagogika

Psychologie

Sportovní trénink

Hygiena a výživa

Právní problematika

Problematika boje proti dopingu

 

Podmínky pro získání kvalifikace Trenér atletiky III. třídy - splnění předmětů - Teorie a didaktika atletiky 1, Teorie a didaktika atletiky 2, Teorie a didaktika atletiky 3, Kondiční atletika, Atletika, včetně úspěšného zvládnutí závěrečného teoretického testu a odevzdání kreditní práce.

Splněním všech uvedených předmětů, včetně závěrečné zkoušky a odevzdání požadovaných seminárních prací, splní studenti minimální hodinovou dotaci stanovenou pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním pro získání osvědčení "Trenér atletiky III. třídy".

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman