Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů cykloturistiky

Statut, organizace a obsah výuky cykloturistiky v akreditovaném zařízení
výuky cykloturistiky při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů cykloturistiky při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

 

Garant:
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
Lektorský sbor:
PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Profil absolventa:
Absolvent je schopen vést a řídit děti či dospělé při provádění pohybových aktivit prováděných v přírodě včetně cykloturistiky.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává průkazy instruktora cykloturistiky, schváleného typu a velikosti. Na přední straně legitimace je podtisk JU PF KTVS a razítko JU PF KTVS. Doba platnosti průkazek je trvalá. Dále vydává AZ KTVS PF JU osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF KTVS.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenci udělených kvalifikací JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána.
Organizace vzdělávací akce:
 1. Aktivní účast a splnění zápočtových požadavků na sportovních kurzech turistiky KTS/TDTSP a cykloturistiky KTS/TDC pro oborovou tělesnou výchovu.
 2. Kurzy cykloturistiky jsou primárně určeny pro studenty 1. ročníku oboru tělesná výchova a sport, ale mohou se jich zúčastnit i další zájemci o licenci.
 3. Předpokladem pro udělení licence instruktora cykloturistiky je povinná účast na přednáškách na těchto kurzech.
 4. Zájemce získá licenci instruktora cykloturistiky a osvědčení bez omezení platnosti.
 5. Je možno si zapsat Sportovní kvalifikaci a na základě absolvování kurzu a splnění zápočtových požadavků získat licenci a kredity.
 6. Poplatek za udělení kvalifikace instruktor cykloturistiky je 600 Kč. Tento poplatek je nutno zaplatit v pokladně Pedagogické fakulty na v.s. 91103.
 7. Fotografii (na zadní straně jméno) s příslušným dokladem o zaplacení odevzdat na: KTVS PF JU
Obsahová náplň:

Teorie (všeobecná část):
pokyny MŠMT ČR pro pořádání sportovních kurzů, organizace a vedení výuky/kurzu cykloturistiky, bezpečnost, právní ochrana, metodické postupy při výuce, technika jízdy na kole, materiál, oprava a údržba kola, první pomoc, traumatologie (může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání), orientace s mapou, značení cyklotras, plánování výletů, ekologie

Praxe:
dokonalé zvládnutí pohybových dovedností potřebných pro jízdu na kole, jízda ve skupině, jízda v terénu, překonávání překážek, jízda ve městě, oprava a údržba kola, praktické vedení cykloturistického kurzu

Materiální, technické a finanční zabezpečení:

 • počet účastníků min. 6, max. 30 (jedna skupina max. 10/instruktor na cyklotrasy)
 • Vlastní kolo (dobrý technický stav), cyklistická přilba
 • průkazy, literaturu, evidenci a osvědčení o absolvování kurzu zajistí AZ cykloturistiky KTVS PF JU

 

Seznam používané a doporučené literatury

Cihlář, J. (1991). Cyklistika pro každého. Praha: Olympia.

Hrubíšek, I. (1994). Horské kolo od A do Z. Praha: Sobotáles.

Landa, P. & Lišková, J. (2004). Rekreační cyklistika. Praha: Grada.

Landa, P. (2005). Cyklistika. Praha: Grada.

Neuman, J. (2000). Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál.

Soudek, I., & Martínek, K.. (2000). Cyklistika: horská, silniční, rekreační, výkonnostní. Praha: Grada.

Williams, G. (1998). Tourism Geography. London: Roathledge.

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
vedoucí AZ cykloturistiky

 

Učební plán a osnovy s hodinovou dotací (kurzovní výuka 5 dní, přednášky, cvičení)

Jedná se o praktickou sportovní a turistickou činnost spojenou s jízdou na kole. Studenti jsou v teoretické i praktické rovině seznámeni s metodikou jízdy na kole ve skupině, s plánováním a vedením cyklistického výletu, s bezpečností silničního provozu podle zákona č. 411/2005 Sb. o silničním provozu. Dále se využívá trendu kondiční jízdy na kole ke zvýšení fyzické zdatnosti.

 1. Základy bezpečnosti cyklisty v silničním provozu.
 2. Oprava a údržba kola.
 3. Správný výběr kola.
 4. Plánování cyklistického výletu.
 5. Využití bezpečnostních pomůcek.
 6. Metodika jízdy na kole ve skupině
 7. Práce s mapou
 8. Cyklistické výlety podle připravené trasy.
 9. Nácvik techniky jízdy na kole
 10. Orientace v terénu - závod MTBO
 11. Možné druhy tréninku rychlosti vytrvalosti.
 12. Fartlek.
 13. Využití sportestrometrie ke kalibraci individuální zátěže.
 14. Zápočtu předchází teoretický test a je nutno splnit i podmínky praxe.

Podmínky pro získání kvalifikace Instruktor cykloturistiky - splněný kurz Teorie a didaktika turistiky a sportů v přírodě (TDTSP) a kurz Teorie a didaktika cykloturistiky (TDC), splnění předmětů - Anatomie člověka, Fyziologie člověka. Úspěšné zvládnutí závěrečného teoretického testu a odevzdání kreditní práce.

Splněním obou uvedených kurzů (TDTSP a TDC), vypsaných předmětů, zvládnutí závěrečného teoretického testu a odevzdání kreditní práce, splní studenti minimální hodinovou dotaci stanovenou pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním pro získání osvědčení "Instruktor cykloturistiky".

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman