Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení trenérů gymnastiky III. třídy

Statut, organizace a obsah výuky gymnastiky v akreditovaném zařízení
pro výuku gymnastiky při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení trenérů gymnastiky III. třídy na KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Garant:
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - vysokoškolský učitel na KTVS PF JU, specializace sportovní gymnastika, trenér I. třídy, předseda KSK JK a KV ČGF.
Lektorský sbor:
Mgr. Lukáš Erhart - předseda TKM KSK JK a KV ČGF, specializace SG, trenér I. Třídy, externí spolupracovník KTVS PF JU
Vydávané doklady:
Osvědčení o absolvování vzdělávací akce (viz. příloha) - vydává KSK SG JK a KV, průkaz trenéra III. třídy - vydává ČGF
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno Krajskou soutěžní komisí sportovní gymnastiky ČGF. Udělení všech kvalifikací je také evidováno v evidenci udělených kvalifikací JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána.

Organizace vzdělávací akce

Česká gymnastická federace prostřednictvím Krajské soutěžní komise sportovní gymnastiky Jihočeského kraje a Kraje Vysočina ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity zajišťuje vzdělávací akci školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky pro studenty oboru tělesná výchova a sport.

Záměrem vzdělávací akce je využít získané teorie a praxe studentů VŠ oboru tělesná výchova a sport a tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby získali ucelenou informaci o současném stavu sportovní gymnastiky a didaktice jednotlivých nářadí na úrovni trenérů III. třídy. Celková koncepce vychází z kvalifikačního řádu ČGF.

 1. Žadatel o licenci trenér III. třídy (dále jen žadatel) musí předložit dokumentaci (index) potvrzující úspěšné absolvování předmětů, které odpovídají tematickému plánu a rozsahu kvalifikace trenér III. třídy dle Kvalifikačního řádu ČGF schváleného 5. 2. 2014 viz příloha.
 2. Žadatel vyplní a protokol o registraci přidá fotografii a prostřednictvím KTVS se odešle žádost o udělení kvalifikace Trenér III. třídy na sekretariát ČGF se sídlem 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O.BOX 40.
 3. Česká gymnastická federace vydá průkaz kvalifikace trenér III. třídy podle ustanovení v Kvalifikačním řádu ČGF (platný od 5. 2. 2014). KSK JK a KV jej doplní Osvědčením o absolvování vzdělávací akce v rozsahu přesahujícím 40 hodin.
 4. Student si může zapsat předmět Sportovní kvalifikace (Získání cvičitelských, trenérských, rozhodcovských kvalifikací v jednotlivých sportovních odvětvích) a získat za něj 5 kreditů.
Obsahová náplň

Teorie (všeobecná část):

Kurz je určen pro studenty s ukončeným 2. ročníkem bakalářského studia a studenty s ukončeným 1. ročníkem navazujícího studia (ZŠ, SŠ) oboru tělesná výchova a sport. V této době je teorie probrána v mnohem větším hodinovém rozsahu, než předpokládá kvalifikační řád ČGF. Všechny předměty jsou většinou zakončeny zkouškou včetně zkoušky Teorie a didaktika gymnastiky.

Praxe (speciální část):

Praxi na jednotlivých nářadích absolvují studenti v rozsahu tří semestrů a je zakončena praktickou zkouškou. Následuje semestr zaměřený na samostatné výstupy studentů k nácviku, dopomoci a záchraně ve sportovní gymnastice.

Materiální, technické a finanční zabezpečení:

 • podmínky vzdělávací akce zajistí KTVS PF JU prostřednictvím běžné výuky
 • garanci splnění podmínek udělení, evidenci a osvědčení o absolvování kurzu zajistí KSK JK a KV Jihočeského kraje
 • vydání průkazů trenér III. třídy zajistí Česká gymnastická federace

Poplatky za udělení kvalifikace:

 • poplatek za udělení kvalifikace trenér III. třídy sportovní gymnastiky je 500 Kč
 • studenti zaplatí poplatek v pokladně Pedagogické fakulty na podúčet vzdělávací akce
 • Pedagogická fakulta si odvede poplatek (20%) za náklady spojené s průběhem této akce v jejích prostorách
 • zbylé prostředky budou využity k odměnám lektorů, nákupům literatury a dalšího materiálu pro vzdělávací akci a podobně. Případné další prostředky budou převedeny na účet KSK JK a KV Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

 

 

Příloha 1

UČEBNÍ PLÁN A UČEBNÍ OSNOVA PROTRENÉRA III. TŘÍDY DLE KVALIFIKAČNÍHO ŘÁDU ČGF Z 5. 2. 2014

Všeobecná část  
1. Právní normy, marketink 1 hod
2. Anatomie, fyziologie, traumatologie 2 hod
3. Pedagogika a pedagogická psychologie 2 hod
4. Úrazová zábrana, první pomoc 2 hod
5. Aplikovaná mechanika 1 hod
6. Názvosloví 2 hod
7. Pravidla 1 hod
8. Teorie a didaktika sportovního tréninku 2 hod
9. Hygiena, regenerace, masáže 1 hod
  14 hod
Speciální část  
1. Didaktika akrobacie 5 hod
2. Didaktika muži - kůň našíř, ženy - balet 3 hod
3. Didaktika muži -kruhy, ženy - kladina 3 hod
4. Didaktika přeskoku 3 hod
5. Didaktika muži - bradla, ženy - bradla o n.v.ž 3 hod
6. Didaktika muži - hrazda, ženy - choreograf. prostných 3 hod
7. Rozvoj funkčních předpokladů 4 hod
  24 hod
Zkoušky  
1. Teoretická zkouška formou testu 1 hod
2. Praktická zkouška 1 hod
Celkem: 40 hod

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman