Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení plavčík / záchranář III.

Statut, organizace a obsah výuky komplexu plavání v akreditovaném zařízení
pro výuku plavání při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení plavčík / záchranář III. při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Garant:
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D. (Mistr plavčí VZS ČČK)
Lektorský sbor:
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
Používaná symbolika:
AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko JU Pedagogické fakulty.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF a průkaz plavčík / záchranář III.
Evidence osvědčení:
Udělení všech osvědčení je evidováno v evidenci udělených kvalifikací a osvědčení JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána a doba její platnosti.
Organizace kurzu:
Kurz je veden podle Vzdělávacího programu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže.
Předmět činnosti:
Zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích a aquaparcích v souladu s platnou legislativou.
Doba platnosti kvalifikace:
2 roky, prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek).
Vstupní zkoušky:
Provádějí se před zahájením kurzu, jejich splnění je podmínkou pro přijetí do kurzu. Zkoušena je pouze plavecká úroveň uchazečů (100 m VZ 2:05, plavání pod vodou 25 m).
Organizace kurzu:
Bloková nebo průběžná výuka. Minimální hodinová dotace kurzu "Plavčík/Záchranář III." stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin.

 

Pro studenty - Tělesná výchova a sport (jednooborové a dvouoborové)

Obsahová náplň v rámci výuky

Zkratka
předmětu
Název předmětu Rozsah
výuky
Zakončení Doporučený
rok studia
Hodinová
dotace
Typ
předmětu
KTS/HPPBS
(KTS/HPP)
Hygiena a první pomoc 1+1
(Zp)
3 ZS 28 A
KTS/PL
(KTS/PLAB4)
(KTS/PLA5)
Plavání 1+1 ZK 2 LS 28 A
KTS/VTWS
(KTS/VTSB)
(KTS/WINB)
Teorie a didaktika vodní turistiky a windsurfingu 9 dní ZPr 2 LS 45 A
KTS/PZV Potápění se základní výstrojí 0+1 Zp ZS 14 C
KTS/ZPL Záchranné plavání 0+1 Zp LS 14 C
Celkem 129 hodin

Kurz záchranného plavání

Zkratka
předmětu
Název předmětu Rozsah
výuky
Zakončení Doporučený
rok studia
Hodinová
dotace
Typ
předmětu
KTS/KZPL Kurz záchranného plavání 6 dní Zp LS 28 C

Obsahová náplň kurzu:

Předmětová skupina Teorie Praxe
Doplňující znalosti 10 10
Závěrečné zkoušky 4 4
Celkem 28 hodin
Celková hodinová dotace 157 hodin (129 hodin výuka v rámci JU + 28 hodin výuka kurz)

 

Pro ostatní studenty JCU

Obsahová náplň v rámci výuky:

Zkratka
předmětu
Název předmětu Rozsah
výuky
Zakončení Doporučený
rok studia
Hodinová
dotace
Typ
předmětu
KTS/PLV Výběrové plavání 0+1 Zp ZS/LS 14 C
KTS/VTUV
(KTS/KKW)
(KTS/LVK)
Letní výběrový kurz vodní turistiky 5 dní Zp LS 28 C
KTS/PZV Potápění se základní výstrojí 0+1 Zp ZS 14 C
KTS/ZPL Záchranné plavání 0+1 Zp LS 14 C
Celkem 70 hodin

Kurz záchranného plavání

Zkratka
předmětu
Název předmětu Rozsah
výuky
Zakončení Doporučený
rok studia
Hodinová
dotace
Typ
předmětu
KTS/KZPL Kurz záchranného plavání 6 dní Zp LS   C

Obsahová náplň kurzu

Předmětová skupina Teorie Praxe
Plavání 3 6
Záchrana tonoucích 4 18
První pomoc 10 14
Doplňující znalosti 10 10
Závěrečné zkoušky 4 4
Celkem 83 hodin
Celková hodinová dotace 153 hodin (70 hodin výuka v rámci JCU + 83 hodin výuka kurz)

 

 

Obsah výuky:

Plavání

 • Zdokonalování techniky plaveckých způsobů.
 • Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích.

Záchrana tonoucího

 • Osobní zásah.
 • Techniky tažení tonoucích.
 • Techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání.
 • Techniky vynášení tonoucího z vody.
 • Techniky obrany zachránce.

Záchranné pomůcky

 • Použití záchranné bóje, záchranného pásu, podkovy a míče.

První pomoc

 • Kardiopulmonální resuscitace.
 • Závažná poranění a stavy.
 • Obvazová technika.

Potápění

 • Potápění se základní potápěčskou výstrojí.
 • Diagnostika potápěčských nehod a všeobecné zásady první pomoci při nehodách v důsledku tlakových změn a dýchání stlačeného vzduchu.

Doplňující znalosti

 • Vzdělávací program vodní záchranné služby ČČK.
 • Historie a současný stav vodního záchranářství.
 • Legislativa, prevence a taktika.
 • Základy hydrologie stojatých vod a tekoucích vod.
 • Základní znalosti o lanech, karabinách, výuka základních uzlů.
 • Speciální téma.

 

Závěrečné zkoušky:

Plavání:

Praxe

 • 400 m volný způsob - z toho prvních 200 m v čase do 3:50/4:00.
 • 25 m pod vodou - v závěru úseku sebrat 1 puk, který je umístěn v hloubce 1,80 m - 3 m.

Teorie

 • Test.

Záchrana tonoucích

Praxe

 • 200 m tažení tonoucího - lze střídat způsoby, "tonoucí" se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu.
 • 2 techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího.
 • 2 techniky obrany plavčíka.
 • Záchranná akce s pásem - zachránce provádí záchranu pomocí pásu po uplavání minimálně 17 m. Způsob provedení záchrany je volen podle polohy tonoucího. Po úplné stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí simulaci resuscitace s komentářem. Akci provádí do doby přerušení ze strany zkoušejícího.
 • Vynášení tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem - způsob vynášení volí zkoušející.
 • Záchranná akce - 60 m VZ, 20 m/17 m pod vodou s vytažením tonoucího ze dna bazénu, tažení tonoucího 20 m/17 m, 20 m běh se záchranným pásem, 20 m kraul s hlavou nad vodou na konci záchrana tonoucího pomocí záchranného pásu, po úplné stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí simulaci resuscitace do doby přerušení ze strany zkoušejícího, vše v časovém limitu 2:56,9/3:02,1.

Teorie

 • Test.

První pomoc

Praxe

 • Kardiopulmonální resuscitace jedním zachráncem/5 min.
 • Obvazová technika.

Teorie

 • Test.

Potápění:

Praxe

 • 100 m plavání s ABC s podplaváním pěti 2 metrových pásem, v čase do 1:35/1:45, bez doteku drah vymezující pásmo.
 • Vylévání vody z masky - zkoušený skáče do vody s maskou v ruce.

Teorie

 • Test.

Doplňující znalosti:

Praxe

 • Práce s lanem - zkoušející zvolí 3 uzle z dále uvedených (ambulanční spojka, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, dračí smyčka, osmičkový uzel, osmičková protisměrná spojka).

Teorie

 • Test.
Materiální, technické a finanční zabezpečení:
Kurz probíhá na českobudějovickém plaveckém bazéně a v učebně KTVS. Počet účastníků min. 10, max. 24 (jedna skupina), evidenci, osvědčení o absolvování kurzu zajistí AZ.
Poplatky za udělení kvalifikace:
Poplatek za udělení osvědčení Plavčík/Záchranář III. je pro studenty JCU obor tělesná výchova a sport (jednooborové a dvouoborové) 1500,- Kč a pro ostatní studenty JCU 2000,- Kč. Prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace 500,- Kč.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman