Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Vzdělávací akce školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky pro studenty oboru tělesná výchova a sport na akreditovaném zařízení pro sportovní gymnastiku KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

Akreditované zařízení pro školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky na JU PF KTVS vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je JU PF KTVS jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

 

Informace AZ Gymnastiky 2012 o získání licence (sportovní kvalifikace) trenér III. třídy sportovní gymnastiky pro studenty oboru tělesná výchova a sport Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity (stáhnout .pdf)

 

Garant:
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. - vysokoškolský učitel specializace sportovní gymnastika, trenér I. třídy, lektor ČGF.
Lektorský sbor:
Martina Povišerová - lektor ČGF, trenér I. třídy
Mgr. Lukáš Erhart - lektor ČGF, specializace SG, trenér I. třídy
Používaná symbolika:
AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko JU pedagogické fakulty.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává legitimace trenéra III. třídy sportovní gymnastiky, schváleného typu a velikosti. Doba platnosti průkazek je trvalá (dle kvalifikačního řádu ČGF). Dále vydává AZ KTVS PF JU osvědčení označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.
Evidence kvalifikací:
Udělení všech kvalifikací je evidováno v evidenci udělených kvalifikací JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace, kde a jak byla získána.
Evidence přezkoušení:
Místo a datum konání, lektorský sbor, výsledky zkoušek, seznam absolventů.
Organizace vzdělávací akce
Záměrem kurzu je využít získané teorie a praxe studentů VŠ oboru tělesná výchova a sport a tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby získali ucelenou informaci o současném stavu sportovní gymnastiky a didaktice jednotlivých nářadí na úrovni trenérů III. třídy. Celková koncepce vychází z kvalifikačního řádu ČGF. (viz kvalifikační řád ČGF)

 

Obsahová náplň

Teorie (všeobecná část):
Kurz je primárně určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia a studenty 4. ročníku učitelství oboru tělesná výchova a sport. V této době je všechna teorie probrána v mnohem větším hodinovém rozsahu, než předpokládá kvalifikační řád ČGF. (Poznatky o sportovním tréninku SG, struktura výkonnostních skupin, pravidla atd. jsou zařazeny do přednášek TD gymnastiky - Dr. Bago)

Praxe:
Didaktiku jednotlivých nářadí (výstupy) absolvují studenti v rozsahu jednoho semestru v běžné výuce (určeno především pro školní tělesnou výchovu). Jako další nutný předpoklad pro udělení trenéra III. třídy je výběrový seminář SG, který je zaměřen na praktický trénink jednotlivých nářadí, především ve vztahu k jednotlivým výkonnostním stupňům, v rozsahu jednoho semestru dle kvalifikačního řádu ČGF.

Časový plán:
Akce bude organizována jako semestrální kurz na KTVS PF JU - Výběrový kurz sportovní gymnastiky. Závěrečné přezkoušení bude formou testu v učebně KTVS, praktická část v gymnastické tělocvičně v rozsahu jednoho dopoledne - sobota nebo neděle, za účasti všech lektorů na konci zimního semestru.

Materiální, technické a finanční zabezpečení:

  • počet účastníků min. 6, max. 30 (jedna skupina)
  • legitimace, literaturu, evidenci a osvědčení o absolvování kurzu zajistí AZ gymnastiky KTVS PF JU

Poplatky za udělení kvalifikace:

  • poplatek za udělení kvalifikace trenér III. třídy sportovní gymnastiky je 500 Kč.

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
vedoucí AZ sportovní gymnastiky

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry TVS

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman