Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení "WELLNESS"
 
pro přípravu "instruktorů aerobiku", "cvičitelů zdravotní tělesné výchovy" a "sportovních a rekondičních masérů mimo oblast zdravotnictví"

Pro zájem studentů o vlastní cvičení a o získání kvalifikací "Instruktor aerobiku", "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" a "Masér pro sportovní a rehabilitační masáž mimo oblast zdravotnictví" bylo v roce 2009 zřízeno AZ WELLNESS, které navázalo na činnost již fungujících akreditovaných zařízení (aerobik, sportovní masáž, zdravotní TV).

K získání uvedených osvědčení je nutné získat základní znalosti (oblast anatomie, fyziologie, první pomoc), které jsou součástí některých studijních programů (Tělesná výchova a sport) nebo je nutné absolvovat intenzivní Kurz všeobecného základu a dále splnit specifické požadavky jednotlivých osvědčení.

Obsah i hodinová dotace všech výše uvedených udělovaných licencí a osvědčení odpovídá požadavkům MŠMT. Vydaná osvědčení, která studenti získají, je opravňují podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, k výkonu této činnosti.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman