Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Statut, organizace a obsah výuky zdravotní tělesné výchovy v akreditovaném zařízení
pro výuku zdravotní tělesné výchovy při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení Instruktor zdravotní tělesné výchovy na KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

1. odpovědná osoba vzdělávacího zařízení
PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
2. lektorský sbor
Mgr. Petra Fišerová
3. název vzdělávacího programu
Instruktor zdravotní tělesné výchovy
4. název, sídlo, telefon, e-mail žadatele
Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogické fakulty, Jihočeské univerzity
5. kritéria pro výběr účastníků
 • Studenti studijního programu Tělesná výchova a sport (bakalářského, navazujícího magisterského)
 • Studenti magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Studenti studijního oboru Výchova ke zdraví
6. obsahová náplň vzdělávacího programu
Organizace kurzu: Minimální hodinová dotace kurzů stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin, tomuto požadovanému rozsahu odpovídá splnění níže uvedených úrovní. Záměrem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů pedagogické fakulty studijního programu Tělesná výchova a sport, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a oboru Výchovy ke zdraví. Tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelenou informaci o práci Instruktora zdravotní tělesné výchovy. Podmínkou pro získání osvědčení Instruktor zdravotní tělesné výchovy je, aby studenti úspěšně absolvovali 3 úrovně vzdělávání (I. - teoreticko - obecná část, II. - praktická část - specializace, III. - teorie a didaktické výstupy ze zdravotní tělesné výchovy):

 

Tělesná výchova a sport

 1. zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení (84 hodin)
 2. Zdravotní tělesná výchova (výběrová) nebo Výběrový pilates nebo BOSU (14 hodin) nebo absolvování Wellness kurzu
 3. Zdravotní tělesná výchova 1, zkouška Zdravotní tělesná výchova 2 (56 hodin) a absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 154 hodin

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 1. zkouška z Biologie dítěte (28 hodin), Didaktika tělesné výchovy (28 hodin)
 2. Zdravotní tělesná výchova (výběrová) a Výběrový pilates a Jógová cvičení nebo BOSU nebo absolvování Wellness kurzu (42 hodin)
 3. Zdravotní tělesná výchova 1, zkouška Zdravotní tělesná výchova 2 (56 hodin) a absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 154 hodin

 

Výchova ke zdraví

 1. Somatologie 1, 2, Fyziologie tělesných cvičení (84 hodin)
 2. Zdravotní tělesná výchova (výběrová) nebo Výběrový pilates nebo BOSU (14 hodin) nebo absolvování Wellness kurzu
 3. Zdravotní tělesná výchova 1, zkouška Zdravotní tělesná výchova 2 (56 hodin) a absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 154 hodin

 

7. učební plán a osnovy s hodinovou dotací
Podrobné učební plány jednotlivých předmětů, doporučená literatura a požadavky na splnění jednotlivých předmětů jsou uvedeny ve studijní agendě - STAGu
Program a obsahová náplň odborných přednášek organizovaných KTVS nad rámec uvedených studijních předmětů jsou vždy zveřejněny na webových stránkách KTVS (zvaní odborníci z oblasti fyzioterapie, ortopedie…)
8. způsob a forma ověřování získaných znalostí a dovedností - zkouška ústní
obecná (teoretická) část - ústní zkouška z oborů anatomie, fyziologie, zdravotní tělesné výchovy
praktická část - 45 minutový didaktický výstup
9. poplatek za udělení kvalifikace
Poplatek za udělení a vystavení osvědčení Instruktor zdravotní tělesné výchovy a rozšiřující výuku činí 1 000 Kč.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman