Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Grantové projekty

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

 

Rozvojový projekt 116/2/2006 MŠMT

Číslo programu: 4. Program na rozvoj moderních technologií
b) tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek
Název: Multimediální učebnice gymnastiky

 

FRVŠ - projekt 2434/2006

Název: Multimediální učebnice pro přípravu studentů oboru tělesná výchova v oblasti sportovní gymnastiky.
Tematický okruh: F5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních programů
Specifikace: d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných na vysokoškolských sítích

 

FRVŠ - projekt 166/2010

Název: Výuka sportovní gymnastiky - studijní materiál multimediálního charakteru pro přípravu studentů oboru tělesná výchova na pedagogických fakultách
Tematický okruh: F5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních programů
Specifikace: d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných na vysokoškolských sítích

 

Grant 2014:

Projektový záměr 2014 Institucionálního rozvojového plánu 2014 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích IP14 26/2b/PF Bago

Dílčí projekt PF - Výuka sportovní gymnastiky - studijní materiál multimediálního charakteru na webových stránkách pro přípravu studentů oboru tělesná výchova na pedagogických fakultách

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman