Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Den otevřených dveří

20. a 21. 1. 2022

Kde se Den otevřených dveří pro programy/obory tělesná výchova uskuteční:

Budova: Katedra tělesné výchovy a sportu
Na Sádkách 305/2a, České Budějovice, tel.: 387 773 170, fax: 387 773 187
Místnost: PT – KTV1 (74 míst)
Časy: 10.00 a 13.00

 

Anotace:

V roce 1952 byla na základě ministerského výnosu a nepřímo i účinkem Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, založena Katedra tělesné výchovy PF. Od té doby prošla dlouhým a v určitých obdobích i velmi složitým vývojem. Přesto dokázala vychovat stovky dobrých učitelů tělesné výchovy a tisíce studentů na ní prošlo různými formami neoborové a výběrové tělesné výchovy i rekreačního a výkonnostního sportu. V roce 1991 byl změněn její název a spolu s PF byla začleněna do Jihočeské univerzity. Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU tedy patří k absolutně nejstarším pracovištím Jihočeské univerzity s po více jak 60 let nezměněnou, i když v současnosti značně rozšířenou náplní své činnosti.

Den otevřených dveří se uskuteční přímo v prostorech, kde se budou případní úspěšní uchazeči vzdělávat. Počítá se s úvodní informací na přednáškové místnosti KTV1 a poté s prohlídkou prostor určených pro výuku jak teoretickou, tak praktickou včetně laboratoří. Během této exkurze bude prostor pro otázky a diskuzi jak s učiteli, tak se studenty – průvodci.

 

Prezentační video a prezentace KTVS PF JU

Poloha katedry v Českých Budějovicích

Sportoviště, které využívá KTVS PF JU v Českých Budějovicích (mapa Google)

Podmínky a požadavky praktické přijímací zkoušky – bakalářské studijní obory

Podmínky a požadavky praktické přijímací zkoušky – navazující studijní obory

 

Nový portál, který vznikl s cílem oslovit uchazeče o studium a usnadnit jim průchod přijímacím řízením
dostupný na https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/ – využívat jako důležitý zdroj informací pro uchazeče při DOD

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman