Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

english version

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

si Vás dovoluje pozvat na vědeckou konferenci

Disportare 2012

Datum konference: 20. září 2012 (čtvrtek)

Místo konání: Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice

 

Program konference (.pdf)

 

Sborník z konference (.pdf)

 

Sekce konference

Sportovní trénink

Biomedicína

Společenskovědní

Výzkumné projekty

Postery

Spolupráce v kinantropologii (jen pro FSPS MUNI, PF OU a PF JU)

 

Oficiální jazyk konference
Čeština, slovenština, angličtina.
 
Formy prezentací
Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse
Poster
 
Pokyny pro autory příspěvků (.pdf)
 
Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 500 Kč (v ceně CD sborník a mimořádné číslo vědeckého časopisu Studia Kinanthropologica) a je ho nutné uhradit do 31. 8. 2012 na č.ú: 104725778/0300, v.s. 1225, do účelu platby uvést své jméno a příjmení.
 
Studia Kinanthropologica
Příspěvky (neplatí pro výzkumné projekty) zaslané do 31. 5. 2012 na požádání projdou recenzním řízením. Podmínkou zařazení do recenzního řízení je uhrazení manipulačního poplatku ve výši 500 Kč nebo 20 EUR na č.ú.:104725778/0300, specifický symbol: 430 -- 1214, do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno prvního autora. Manipulační poplatek je nutné uhradit do 31. 5. 2012.
V případě, že bude mít příspěvek kladné recenzní posudky, vyjde v mimořádném čísle vědeckého časopisu Studia Kinanthropologica. Pokud nebude mít kladné recenzní posudky, vyjde v elektronickém sborníku z konference. Dále v elektronickém sborníku vyjdou příspěvky zaslané po 1. 6. 2012.
 
Ubytování:
z 19. 9. na 20. 9. cca 300 - 400 kč/noc, potvrdit v přihlášce
 
Deadline přihlášky: do 12. 6. 2012
 
Deadline příspěvky: do 12. 6. 2012
Na email: mpekny@pf.jcu.cz
 
Kontaktní adresa:
Martin Pěkný, KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice,
tel. +420 387 773 176, e-mail: mpekny@pf.jcu.cz
 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman