Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

english version

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 

 

Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci

 

Disportare 2016

Datum konference: 13. - 14. 10. 2016

Místo konání: KTVS Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice

 

Sekce konference

Pedagogika sportu a sportovní trénink

Zdravotní aspekty tělesné výchovy a sportu

Společenskovědní

Postery

 

Sborník z konference (.pdf)

 

Oficiální jazyk konference
Čeština, slovenština, angličtina.
 
Formy prezentací
Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse
Poster
 
Pokyny pro autory příspěvků (.pdf)
 
Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 750 Kč/ 28 €, (v ceně CD sborník, oběd, občerstvení během konference, společenský večer). Poplatek je nutné uhradit do 30. 6. 2016 na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1225, do účelu platby uvést jméno a příjmení. Kopii dokladu o zaplacení zaslat na mail: disportare@seznam.cz.
Vědecký výbor konference posoudí zaslané příspěvky a autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v recenzovaném odborném časopise Studia Kinanthropologica.
 
Ubytování pro zájemce:
400 - 600 Kč, potvrdit v přihlášce (není součástí konferenčního příspěvku).
 
PŘIHLÁŠKA ke stažení
 
Deadline přihlášky:
30. 6. 2016 na mailové adrese: disportare@seznam.cz
 
Deadline příspěvky:
31. 7. 2016 prodloužen do 19. 8. 2016 (finální uzávěrka 31. 8. 2016), na mailové adrese: disportare@seznam.cz
 
Za organizační výbor:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice,
tel. +420 387 773 177, e-mail: kursova@pf.jcu.cz, disportare@seznam.cz
 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman