Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

english version

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 

 

Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci

 

Disportare 2020

Datum konference: 5. – 6. 11. 2020

Místo konání: KTVS Na Sádkách 2a/305, 370 12 České Budějovice

 

Sekce konference

Pedagogika sportu a sportovní trénink

Zdravotní aspekty tělesné výchovy a sportu

Humanitní vědy ve sportu

Postery

 

Sborník abstraktů z konference Disportare 2020 (.pdf)

 

Čestný výbor:
prof. Daniela Dasheva, D. Sc.
prof. Lachezar Dimitrov, Ph.D.
prof. Dr. Anita Hökelmann
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
dr. hab. Prof. AJD Eligiusz Małolepszy
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
dr. hab. Ewa Kałamačka, prof. nadzw.
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
Associate Professor Tomislav Krističevič, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
 
Vědecký výbor:
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
prof. Rev. Renzo Pegoraro, MD.
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D.
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
prof. dr. hab. Zbigniew Waśkiewicz
doc. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D.
Assistant Professor Gregory Grosicki, Ph.D.
doc. PaedDr. Nora Halmová, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
doc. PaedDr. Janka Kanásová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
doc. Dr. Ramuné Žilinskiené
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
 
Organizační výbor:
Vedoucí: PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
Mgr. Petra Fišerová
Mgr. Miroslav Krajcigr
Mgr. Jana Mikolášková
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D.
PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
 
Oficiální jazyk konference
Čeština, slovenština, angličtina.
 
Formy prezentací
Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse
Poster
 
Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 1500,- Kč/ 60 € (v ceně Flash disk s abstrakty všech příspěvků, oběd, občerstvení během konference, společenský večer). Poplatek je nutné uhradit do 30. 6. 2020 na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1303, do účelu platby uvést jméno a příjmení.
Vědecký výbor konference posoudí zaslané příspěvky a autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v recenzovaném odborném časopise Studia Kinanthropologica.
 
Ubytování pro zájemce:
není v ceně konferenčního poplatku. Více informací u Mgr. Jany Mikoláškové na e-mailové adrese: jmikolaskova@pf.jcu.cz
 
PŘIHLÁŠKA ke stažení
 
Deadline přihlášky:
30. 6. 2020 na e-mailové adrese: disportare@seznam.cz
 
Deadline příspěvky:
31. 8. 2020 na e-mailové adrese: disportare@seznam.cz
 
Stručný návod k videokonferenci
 
Za organizační výbor:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
KTVS PF JU, Na Sádkách 2a/305, 370 12 České Budějovice,
tel. +420 387 773 177, e-mail: kursova@pf.jcu.cz, disportare@seznam.cz
 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman