Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Kooperující učitelé z jiných kateder JU

 

Ing. Monika Březinová, Ph.D.
e-mail: brezina@zf.jcu.cz

Zemědělská fakulta, Sekce ekonomiky a managementu rurálního prostoru

Základy marketingu

 

Mgr. Michala Kotlasová
e-mail: : kotlasovam@pf.jcu.cz

Katedra informatiky

Informační technologie - test

 

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
e-mail: mhruskova@pf.jcu.cz

Katedra biologie

Anatomie člověka I, Anatomie člověka II

 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
e-mail: tlusty@pf.jcu.cz

Katedra matematiky

Statistické metody v kinantropologii

 

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
e-mail: radkaz@pf.jcu.cz

Katedra biologie

Fyziologie člověka, Hygiena a první pomoc

 

 

Externisté

Markéta Drnková Drnkova.marketa@seznam.cz VTVZS aerobik, zumba, bodystyling, powerjoga
Mgr. Lukáš Erhart lerhart@cag.cz gymnastika
Mgr. Jiří Gruntorád jiri.gruntorad@gmail.com VTVZS zumba
PaedDr. Kamila Hansová khansova@seznam.cz VTVZS pilates
Mgr. Petr Havel phavel@pf.jcu.cz VTVZS fotbal
Věra Hinterholzová hintik@seznam.cz VTVZS spinning
Bc. Jiří Kordík Kordas91@seznam.cz VTVZS lezení I.
Mgr. Václava Kostohryzová vendula32@seznam.cz VTVZS Zumba
Mgr. Ladislav Kuboušek honda71@seznam.cz KTS/7LS, VTVZS lezení
Mgr. Alena Lundáková alundakova@pf.jcu.cz KTS/TDVO, TVO1, PCZTR, VTVZS volejbal, badminton, kondiční trénink, florbal
Mgr. Radek Mach rejdy.mach@seznam.cz KTS/TDVO, TVO1
PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D. michalov@pf.jcu.cz KTS/DTVP1, ST, 7TE, VTVZS tenis, sebeobrana, tai-chi
Mgr. Martin Modlitba martinmodlitba@gmail.com VTVZS spinning
Ondřej Peterka o.p.007@seznam.cz VTVZS stolní tenis
Mgr. Zuzana Sivá zuzanasiva89@gmail.com VTVZS bodystyling, pilates
PaedDr. Jaroslava Tenglová tenglova@pf.jcu.cz KTS/SJOG, SST, ZPSTV, TDJ, VTVZS jóga, stolní tenis
Mgr. Jana Vančurová vanjan99@seznam.cz VTVZS badminton
Petra Vandělíková petavandelikova@gmail.com gymnastika
Mgr. Petr Vaněk vanek@gymji.cz KTS/ZPSTV

 

Zaměstnanci jiné katedry/zařízení

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. BenesovaDanka@seznam.cz psychologie sportu
MUDr. Ivana Prollová adaivana@seznam.cz těl. lékařství (TVLBS)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman