Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 009
tel.: 387 773 168
e-mail: kukacka@pf.jcu.cz

 

Výuka předmětů:

Základy bojových umění - aikido, zdravotní cvičení východu -  tai-či-čuan,

zdravý životní styl, poradenství k zdravému životnímu stylu,

aktuální problémy výchovně vzdělávací praxe, výchova k odpovědnosti za zdraví,

návykové chování a závislost, pedagogické aspekty rizikového chování,

kurz zážitkové pedagogiky,

 

Vzdělání

2014 - ukončeno habilitační řízení na FTVŠ UK Bratislava, titul docent pro kinantropologii          

2005 - ukončeno doktorandské studium na ZF JU (Fyziologie člověka a zvířat), Ph.D.

1983 - rigorózní řízení na FTVS UK Praha, PaedDr.

1981 - absolvování Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze

           absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze

1976 - absolvování Gymnázia v Trhových Svinech

 

Aktivity a funkce

2000 - udělen 3. dan judo, Český svaz judo

2001 - udělen 1. dan aikido, Hombu dojo, Tokio, Japonsko

od 1993 - dosud, předseda VSK Slávia ZF České Budějovice

od 2003 - dosud, předseda dozorčí rady České asociace univerzitního sportu

od 2004 - 2008 vedoucí tělovýchovných zařízení ZF JU

od 2009 - 2012 člen Grémia vedoucích kateder tělesné výchovy ČR

od 2009 - 2012  vedoucí Katedry pohybových a sportovních aktivit ZF JU

 

Publikační činnost (.pdf)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman