Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.

vchod 1, č. 10
tel.: 387 773 177
e-mail: kursova@pf.jcu.cz

 

vyučované předměty: Regenerace, Aplikovaná tělesná výchova, Turistika a sporty v přírodě, Atletika (učitelství pro 1. stupeň základních škol), Tělesná výchova pro mateřské školy s didaktikou I., II.

 

Profesní charakteristika:

  • vzdělání vysokoškolské, studium 1982-1987 na ZČU PF Plzeň, magisterské pro základní a střední školy, obor TV - ON
  • dálkové studium FTVS UK Praha 1994-1997, trenérská škola - získání licence "trenér atletiky I. třídy"
  • licence "sportovní masér"
  • licence speciální plavecké metody pro tělesně a mentálně postižené děti "Halliwickova metoda"
  • doktorské studium 2003 - 2007 na ZSF JU, titul Ph.D. udělen 2007, disertační práce: Integrace osobnosti a podpora rozvoje zdraví u mentálně postižených jedinců pomocí pohybových aktivit
  • Státní rigorózní zkouška vykonána v roce 2015 na FTVS UK Praha z předmětů: Filosofie, Speciální psychologie, Zdravotní tělesná výchova, Tělesná výchova a sport zdravotně postižených, Zdravotně orientovaná zdatnost. Obhájena doktorská dizertační práce. Získání titulu PhDr.
  • Absolvování nadstavbového školení badmintonu pro učitele VŠ - 2016. Získání certifikátu: Shuttle Time Teaching Certificate - BWF Shuttle Time Teacher Training course. Registrace na Badminton World Federation.

 

Zápočtové požadavky

Publikační činnost

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman