Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 005
tel.: 387 773 177
e-mail: kursova@pf.jcu.cz

 

Garance a výuka předmětů: KTS/RTZ1, KTS/RTZK1 (Revitalizace zdraví I - prezenční a kombinované studium), KTS/RTZ2, KTS/RTZK2 (Revitalizace zdraví II - prezenční a kombinované studium), KTS/ATVB (Aplikovaná tělesná výchova), KTS/NPPZ (Průběžná pedagogická praxe ZŠ), KTS/ NPPS (Průběžná pedagogická praxe SŠ), KTS/NPPŠ (Průběžná pedagogická praxe SŠ), KTS/NSPZ (Souvislá pedagogická praxe ZŠ), KTS/NSPS (Souvislá pedagogická praxe SŠ), KTS/NSPŠ (Souvislá pedagogická praxe SŠ), KTS/MTVB1, KTS/MTVK1 (Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou I - prezenční a kombinované studium), KTS/MTVB2, KTS/MTVK2 (Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou II - prezenční a kombinované studium), KTS/WMČB2 (Metodika činností v MŠ II - pohybové činnosti), KTS/RKN (Regenerace a kosmetika), KTS/TDTSP (Teorie a didaktika turistiky a sportů v přírodě), KTS/ATL (Teorie a didaktika atletiky), KZV/REVC (Regenerace a revitalizace zdraví)

Výuka předmětů: KTS/PZTV (Pohybové základy tělesné výchovy), KTS/REG2 (Komplexní regenerace II), KTS/TDA2 (Teorie a didaktika atletiky II), KTS/DTVP1 (Didaktika TV a jednotlivých sportovních disciplín), KTS/AKOBS (Atletika kondiční), KTS/ATLV (Atletika výběrová)

 

Publikační činnost

 

Profesní charakteristika:

  • vzdělání vysokoškolské, studium 1982-1987 na ZČU PF Plzeň, magisterské pro základní a střední školy, obor TV - ON
  • dálkové studium FTVS UK Praha 1994-1997, trenérská škola - získání licence "trenér atletiky I. třídy"
  • licence "sportovní masér"
  • licence speciální plavecké metody pro tělesně a mentálně postižené děti "Halliwickova metoda"
  • doktorské studium 2003 - 2007 na ZSF JU, titul Ph.D. udělen 2007, disertační práce: Integrace osobnosti a podpora rozvoje zdraví u mentálně postižených jedinců pomocí pohybových aktivit
  • Státní rigorózní zkouška vykonána v roce 2015 na FTVS UK Praha z předmětů: Filosofie, Speciální psychologie, Zdravotní tělesná výchova, Tělesná výchova a sport zdravotně postižených, Zdravotně orientovaná zdatnost. Obhájena doktorská dizertační práce. Získání titulu PhDr.
  • Absolvování nadstavbového školení badmintonu pro učitele VŠ - 2016. Získání certifikátu: Shuttle Time Teaching Certificate - BWF Shuttle Time Teacher Training course. Registrace na Badminton World Federation.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman