Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

TVSu

Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2, 371 15 České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor poskytuje základy pohybového učení a pohybové kultivace. Konkrétní znalosti a dovednosti jsou vymezeny studijním plánem a státní závěrečnou zkouškou. Cílem oboru je připravit absolventa pro navazující magisterské studium "Učitelství tělesné výchovy". Studuje se s dalšími obory, které vypisuje Přírodovědecká fakulta JU.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako pedagogičtí asistenti, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře zejména v oblasti fitness a především ve sportovním managementu, na úrovni nižších řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově. Absolvent může pokračovat ve studiu tělesné výchovy v navazujícím magisterském studiu Učitelství tělesné výchovy.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická a dále je doplněna hodnocením známek ze státní maturity. Tvoří ji pohybové a výkonností testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za známky ze státní maturity, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a státní maturity) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno při prezenci v den konání přijímací zkoušky.

Pro přijetí ke studiu jsou předpokladem i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny. Přihláška ke studiu se podává na Přírodovědecké fakultě.

 

Potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře (formulář ke stažení)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman