Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Podpořeno v rámci Výzvy UNIS 2021 na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy, č. rozhodnutí 502021_7_021

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Směrnice KTVS PF JU upravující možnost získání stipendia pro studenty s mimořádnou sportovní výkonností

 

Žádost o přiznání mimořádného stipendia za reprezentaci fakulty nebo univerzity (formulář ke stažení)

 

 

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman