Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Příměstské sportovní tábory

přihlášení

 

1. termín: 02. 08. – 06. 08. 2021
kapacita: 29
přihlášeno: 14

2. termín: 09. 08. – 13. 08. 2021
kapacita: 40
přihlášeno: 33

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2021

 

Cena:

  • pro zaměstnance JU: 2 300,- Kč
  • pro ostatní: 2 550,- Kč

Je-li jeden z rodičů zaměstnancem JU, vyplní ve formuláři jako jeden z kontaktů svůj fakultní/univerzitní e-mail, nikoliv soukromý! Snížená cena pro zaměstnance se automaticky doplní právě podle této adresy.

 

Číslo účtu: 104725778/0300; VS 1530 (do poznámky jméno dítěte a termín)

Počet míst omezen. Úplná rezervace možná až po zaplacení.

 

Povinné položky jsou ve formuláři označeny hvězdičkou *.

 

Termín *

02. 08. - 06. 08. 2021

09. 08. - 13. 08. 2021

  Jméno dítěte *
  Příjmení dítěte *
  Datum narození * (DD. MM. RRRR)
  Bydliště *
  Zdravotní pojišťovna *
 
  Jméno a příjmení matky *
  Telefon *
  e-mail *
 
  Jméno a příjmení otce
  Telefon
  e-mail
 
  Cena (doplní se automaticky)
 
      Souhlas se zpracováním osobních údajů ***
   

 

Pozn.: na uvedený e-mail matky Vám přijde potvrzení přihlášení a shrnutí všech základních informací – vyplňujte pozorně!

*** Udělujete tímto souhlas společnosti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje vyplněné v tomto formuláři.
Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přihlášení na příměstský sportovní tábor (identifikace a přímý kontakt rodičů). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu předcházející táboru a po dobu jeho průběhu.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman