Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

Bago, G. (1996). Vliv speciálního zatěžování na zlepšení techniky vybraných gymnastických tvarů. In J. Štumbauer (Ed.), Sborník tělesné výchovy a sportu (Vol. 2, pp. 53-64). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-152-4)

Bago, G. (1997). Nástin historie biomechaniky páteře. In J. Štumbauer (Eds.), Sborník tělesné výchovy a sportu (Vol. 3, pp. 58-68). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-251-2)

Bago, G. (1997). Vývoj sportovní gymnastiky v Českých Budějovicích od poloviny padesátých let do současnosti. In J. Štumbauer (Ed.), Sborník tělesné výchovy a sportu (Vol. 3, pp. 28-36) České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-251-2)

Bago, G. (1998). Příspěvek k historii volných sestav na hrazdě v našich zemích od roku 1888 do roku 1952. In J. Štumbauer (Ed.), Sborník tělesné výchovy a sportu (Vol. 4, pp. 16-26). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-301-2)

Bago, G. (2000). Rozvoj rychlostně silových schopností svalů pletence ramenního pro cvičení na bradlech o nestejné výši žerdi. In J. Michal (Ed.), Acta Universitatis Mathiae Belii, Telesná výchova a šport (Vol. 2, pp. 9-18). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-8055-424-2)

Bago, G. (2001). Vznik a vývoj bradel o nestejné výši žerdi jako jedné z disciplin sportovní gymnastiky žen. In J. Michal (Ed.), Acta Universitatis Mathiae Belii, Telesná výchova a šport (Vol. 3, pp. 10-18). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-8055-612-1)

Bago, G. (2003). Historie vývoje gymnastického nářadí přeskok od padesátých let do současnosti. In E. Řepka (Ed.), Studia kinanthropologica (Vol. 4, pp. 29-36). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213 - 2101)

Bago, G. (2004). Basic exercise on a balancing beam usable for development of balance of young pupils, sports gymnastics beginners and physically handicapped people. In R. Vobr & M. Krejčí (Eds.), Sborník referátů z mezinárodní konference Adapted Physical Activities - European Dimensions (pp. 5-8). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-676-3)

Bago, G. (2004). Multimediální materiály ve výuce sportovní gymnastiky, vytvoření kontrolní a experimentální skupiny na základě série vstupních testů. In R. Vobr (Ed.), Sborník referátů z mezinárodní konference Tělesná výchova a zdraví (II.) (pp. 32-35). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-721-2)

Bago, G. (2005). Sledování změny úrovně pohybových dovedností při zařazení nové multimediální učebnice gymnastiky do systému výuky. In E. Řepka (Ed.), Studia kinanthropologica (Vol. 6, 1, pp. 81 - 86). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G. (2005). Efficiency check of an adjusted thematic plan in sports gymnastics for dexterity skills development with girls at elementary school. (Possible use of simple exercises to develop dexterity of the handicapped). In E. Řepka & M. Krejčí (Eds.), Studia kinanthropologica (Vol. 6, 2, pp. 103 - 108). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G. (2005). Improvement of simple gymnastic exercises level at using a new multimedia aid in educational process. In J. Michal (Ed.), Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport (Vol. 6, No. 6, pp. 10-16). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-8083-172-6), (EAN 97880808311721)

Bago, G. (2006). Efektivita výuky sportovní gymnastiky při zařazení nové multimediální učebnice do systému výuky sportovní gymnastiky na katedře tělesné výchovy pedagogické fakulty. In R. Vobr (Ed.), Sborník referátů z mezinárodní konference Disportare 2006 (pp. 5-8). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-7040-890-1)

Bago, G. (2006). The Birth and Development of Rings and a Vaulting Horse Breadthways as Men's Sports Gymnastics Disciplines up to the 50s of the 20th Century. In J. Michal (Ed.), Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport (Vol. 7, No. 7, pp. 11-15). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. (ISBN 80-8083-172-6)

Bago, G. (2006). Historie vývoje gymnastického nářadí kůň na šíř s madly do padesátých let 20. století. In E. Řepka (Ed.), Studia kinanthropologica (Vol. 7, 1, pp. 51 - 53). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G. (2007). Ověření efektivity vyučovacího procesu při zařazení nové multimediální učebnice do systému výuky sportovní gymnastiky. In R. Vobr (Ed.), Sborník referátů z mezinárodní konference Disportare 2007 (pp. 5-10). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISBN 978-80-7040-998-5)

Bago, G. (2008). Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce. Studia kinanthropologica (Vol. 9, 1, pp. 59 - 63). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., & Vobr, R. (2008). Possibilities of using simple gymnastic exercises for the development of dexterity skills as a basis of all sports including athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.), Atletika 2008 (pp. 62 - 67). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. (ISBN 978-80-8094-373-8)

Vobr, R., & Bago, G. (2008). Analysis of peak performance age in athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.), Atletika 2008 (pp. 47 - 53). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. (ISBN 978-80-8094-373-8)

Bago, G. (2009). Creating new multimedia course book of sports gymnastics and verification of its efficiency in training. In J. Šimonek & J. Polák (Eds.), Medacta 2008 (2. diel, pp. 112 - 118). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. (ISBN 978-80-8094-482-7)

Bago, G. (2009). Ověření úrovně pohybových dovedností ze sportovní gymnastiky na ZŠ České Budějovice. In J. Kasa, M. Merica & I. Janko (Eds.), EXERCITATIO CORPOLIS - MOTUS - SALUS, Slovak journal of sports sciences (Vol. 1, pp. 9-14). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. (ISSN 1337-7310)

Bago, G., & Novotná, N. (2009). Efektivita výuky sportovní gymnastiky při zařazení nové multimediální učebnice. In J. Kasa, M. Merica & I. Janko (Eds.), EXERCITATIO CORPOLIS - MOTUS - SALUS, Slovak journal of sports sciences (Vol. 1, pp. 108-115). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. (ISSN 1337-7310)

Bago, G. (2010). Zhodnocení kvality pohybových dovedností ve sportovní gymnastice na ZŠ České Budějovice. Studia kinanthropologica (Vol. 11, 1, pp. 42 - 45). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., & Hedbavny, P. (2011). The efficiency of multimedia educational tools in sport gymnastics for the students of physical education at universities. World Academy of Science, Engineering and Technology. An International Journal of Science, Engineering and Technology (ISSUE 59, pp. 224 - 226). Paris: Cemal Ardil. (pISSN - 2010-376X, eISSN - 2010 - 3778)

Bago, G. (2012). Příspěvek k historii gymnastického přeskoku od padesátých let do současnosti. Studia kinanthropologica (Vol. 13, 3, pp. 354 - 362). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., et al. (2013). Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 978-80-210-5933-7)

Kalichová, M., Hřebíčková, S., Labounková R., Hedbávný, P., & Bago, G. (2013). Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering (VOL. 7, ISSUE 10, pp. 113-122). ISSN 2010-376X

Hedbávný, P., Bago, G., & Kalichová, M. (2013). Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering (VOL. 7, ISSUE 10, pp. 22-29). ISSN 2010-376X

Bago, G., Hedbávný, P., & Kalichová, M. (2013). Talent Selection for Present Conception of Women Sports Gymnastics and Practical Verification of the Test Battery. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering (VOL. 7, ISSUE 10, pp. 36-41). ISSN 2010-376X

Bago, G. (2013). International Conference on Physical Education and Sport Science. In M. Zvonař (Ed.), Konference Spolupráce v kinantropologii I. Sborník konferenčních abstraktů (pp. 15). Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 978-80-210-6201-6)

Bago, G., & Hedbavny, P. (2013). Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce. In M. Zvonař (Ed.), Konference Spolupráce v kinantropologii I. Sborník konferenčních abstraktů (pp. 16-17). Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 978-80-210-6201-6)

Bago, G., & Hedbavny, P. (2013). Vytvoření a využití multimediálního materiálu pro výuku sportovní gymnastiky. In Výzkum ve sportovním tréninku I. (pp. 76-90). Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 978-80-210-6192-7)

Hedbávný, P., Bago, G., & Kalichová, M. (2013). Vliv úrovně silových schopností na provedení stoje na rukou. In Vespalec, Aplikovaná antropomotorika (pp. 105-134). Brno: Masarykova univerzita. (ISBN 978-80-210-6390-7)

Kalichová, M., Hřebíčková, S., Labounková R., Hedbávný, P., & Bago, G. (2014). Biomechanická analýza bikrosového startu. In Zháněl, Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. (pp. 21-48). Brno: Masarykova univerzita (ISBN 978-80-210-6792-9)

Kalichová, M., Hedbávný, P., & BAGO, G. (2014). Optimalisation of the Snatch Technique in Weightlifting Based on Kinematic Measurements. In Musič, Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology (pp. 85-92). Tenerife, Spain: WSEAS Press. (ISBN 978-960-474-361-2)

Bago, G. (2015). Výběr talentů pro současné pojetí sportovní gymnastiky žen. Studia kinanthropologica (XVI, 2015, (1), 7-16). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G. (2016). Návrh optimalizace požadavků pro praktickou přijímací zkoušku na katedru tělesné výchovy a sportu PF JU. Studia kinanthropologica (in press). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., & Tůmová, M. (2017). Historie vývoje gymnastického nářadí kladina ve sportovní gymnastice žen. Studia Kinanthropologica, 18(2), 87-96. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., & Kovárna, J. (2018). Ověření vlivu speciálního tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností mladých fotbalistů. Studia Kinanthropologica, 19(3), 137-146. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101)

Bago, G., Hedbávný, P., & Kalichová, M. (2019). Multimédia ve sportovní gymnastice. Brno: Nakladatelství Munipress. (ISBN 978-80-210-9483-3)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman