Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

1. Užitný vzor

Malátová, R., & Pučelík, J. (2012). Muscle dynamometer, particularly for measuring the muscles of deep stabilization spine system. Application 2012-25718 Czech utility model, the registration number of 23738 utility model.

 

2. Monografie

Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2017). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-678-4.

Štumbauer, J., Tlustý, T., & Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sport a turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: KTVS PF JU. ISBN 978-80-7394-548-0.

 

3. Kapitola v monografii

Malátová, R., & Lukešová, P. (2013). Regenerace sil jako součást tréninku basketbalistek. In Duvač, I. et al. Výzkum ve sportovním tréninku II. Masarykova univerzita.

Malátová, R. (2012). Využití svalového dynamometru při korekci svalových dysbalancí v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře. In Vobr, R. et al. Aplikovaná antropomotorika I. Brno: Masarykova univerzita.

 

4. Učební texty

Malátová, R. (2016). Komplexní regenerace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-615-9.

Malátová, R., Polívková, J., Kašparová, K., & Schwachová, N. (2017). Didaktika zdravotní tělesné výchovy, oslabení pohybového systému. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-651-7.

 

5. Publikace

a) s IF

Malátová, R., Pučelík, J., Rokytová, J., & Kolář, P. (2007). The objectification of therapeutical methods used for improvement of the deep stabilizing spinal system. Neuro Endocrinology Letters, 28(3), 315 20.

Malátová, R., Pučelík, J., Rokytová, J., & Kolář, P. (2008). Technical means for objectification of medical treatments in the area of the deep stabilisation spinal system. Neuro Endocrinology Letters, 29(1), 125 30.

Malátová, R., & Dřevikovská, P. (2009). Testing procedures for abdominal muscles using the muscle dynamometer. The Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, 223(8), 1041-48.

Malátová, R., Rokytová, J., & Štumbauer, J. (2013). The use of muscle dynamometer for correction of muscle imbalances in the area of deep stabilising spine systém. The Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, 227(8), 896-903.

 

b) bez IF

Malátová, R., Bahenský, P., Mareš, M., & Rost, M. (2017). Breathing pattern of restful and deep breathing. In. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita. 978-80-210-8917-4.

Bahenský, P., & Malátová, R. (2017). Influence of intervention programme of respiratory exercises on selected dynamic ventilation parameters. In: Zvonař, M. Book of abstracts, Sport and Quality of Life 29. 11. - 1. 12. 2017, 162.

Malátová, R., & Bahenský, P. (2016). Intervence dechových cvičení a její vliv na dechový stereotyp. Studia Kinanthropologica, 17(1), 23-29.

Malátová, R., Bahenský, P, & Mareš, M. (2016). Dechový stereotyp v tělovýchovné praxi. Studia Kinanthropologica, 17(3), 375-385.

Bahenský, P., Malátová, R., & Mareš, M (2016). Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vitální kapacitu plic. Studia Kinanthropologica, 17(3), 184-190.

Malátová, R. (2015). Mobility and posture. In Bendíková, Jančoková, Health and Physical Activities in Lifestyle among Children and Youth. Conference Textbook of Invite Lectures. Žilina: EDIS-Editing Centre of University of Žilina, s. 67-79. ISBN 978-80-554-1141-

Malátová, R. (2015). Poruchy dechového stereotypu. In Broďáni, Pohyb a kvalita života 2015. Nitra: KTVŠ PF UKF Nitra, 2015, s. 49-58. ISBN 978-80-558-0847-5.

Malátová, R. (2015). Relaxační cvičení pro děti mladšího školního věku. Športový edukátor, 8(2), 113-115.

Šimončičová, L., Kanásová, J., & Malátová, R. (2015). Batéria kompenzačných cvičení na úpravu funkčných porúch pohybového systému I. (Naťahovacie cvičenia). Športový edukátor, 8(1), 29-34.

Malátová, R., Psalman, V., & Vobr, R. (2014). Využití svalového dynamometru při vertebrogenních obtížích. Zdravotnícke listy, 2(2), 6-10.

Psalman, V., Vobr, R., Malátová, R., Petríková Rosinová, I., & Ciencala, J. (2014). Zmeny úrovne stability a držania tela po transplantácii hrudného stavca. Zdravotnícke listy, 2(2), 15-21.

Malátová, R., Markesová, J., & Kanásová, J. (2014). Vliv cílené pohybové aktivity na utváření návyku správného držení těla u dětí staršího školního věku. Šport a rekreácia 2014, zborník vedeckých prác. Nitra: KTVŠ PF UKF. ISBN 978-80-558-0614-3.

Kanásová, J., & Malátová, R. (2014). Zmeny funkcie oslabených svalov 11 až 15 ročných dievčat. Telesná výchova a šport, 24(4), 8-12.

Malátová, R. (2014). Možnosti ověření účinnosti intervenčních programů zaměřených na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře měřením síly břišních svalů svalovým dynamometrem. POHYBOVÉ AKTIVITY VE VĚDĚ A PRAXI (Konferenční sborník), 2014, Praha: Karolinum, ISBN 978-80-246-2621-5.

Malátová, R., Kanásová, J., & Novák, V. (2014). Výskyt obezity u 10-11 letých dětí v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica. 15(2), 75-80.

Malátová, R.. (2012). Vliv cílené pohybové aktivity na utváření návyku správného držení těla. Studia Kinanthropologica, 13(3), 248-254.

Malátová, R., & Matějková, V. (2011). Svalové dysbalance vyskytující se u fotbalistů a možnosti jejich kompenzace. Studia Kinanthropologica, 12(1), 35-39.

Vobr, R., & Malátová, R. (2011). Analysis of peak performance age in ice hockey. Sport & quality of life 2011, Book of abstrakt. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.

Malátová, R., & Dřevikovská, P. (2010). Test sed leh opakovaně z testové baterie UNIFITTEST a Brániční test v tělovýchovné praxi. Studia Kinanthropologica, 11(1), 24-29.

Malátová, R., & Dřevikovská, P. (2008). Testování břišních svalů. Studia Kinanthropologica. 9(1), 121-126.

Malátová, R., & Rokytová, J. (2007). Význam hlubokého stabilizačního systému v oblasti vertebrogenních obtíží. Studia Kinanthropologica, 8(1), 17-22.

Malátová, R. (2006). Význam hlubokého stabilizačního systému páteře. Studia Kinanthropologica, 7(2), 89-96.

Malátová, R., & Rokytová, J. (2007). Role hlubokého stabilizačního systému páteře. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Disportare 2007. 50-53.

Kursová, V., Malátová, R., & Maliňáková, L. (2004). Speciální olympiády jako významný prostředek integrace osobnosti mentálně handicapovaného jedince. In Tělesná výchova a zdraví II. České Budějovice 2004. ISBN 80-7040-721-2, s. 62-67.

Malátová, R., & Kursová, V.(2004). Sport massage. In Adapted physical activities - European dimensions, workshop proceedings, České Budějovice 2004. ISBN 80-7040-676-3., s. 25-26.

Kursová, V., & Malátová, R. (2004). The influence of the all-year physical education programme on the development of the basic kinetic skills and physical efficiency of mentally disabled children. In Adapted physical activities - European dimensions, workshop proceedings, České Budějovice : 2004, ISBN 80-7040-676-3, s. 23-24.

 

Granty

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace studia oborové tělesné výchovy. Grant FRVŠ č. 1087, JU České Budějovice.

Malátová, R., Kursová, V. (2004). Inovace předmětu Komplexní regenerace. Rozvojový projekt MŠMT č. 154, JU České Budějovice.

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0035 "Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. - spoluřešitel

IP14 29 - Institucionální projekt 2014 - PF JU - Zřízení Laboratoře zátěžové diagnostiky. Řešitel projektu.

Projekt Vega č. 1/0310/13 "Prevencia funkčných porúch pohybového systému detí a možnosti ich ovplyvnenia". Spoluřešitel projektu. Úspěšné ukončení grantu v roce 2015.

Grantový projekt GAJU 034/2015/S - Poruchy dechového stereotypu a jejich vliv na muskuloskeletální systém, doba řešení projektu 1. 3. 2015–31. 12. 2017.

 

Účast na mezinárodních a tuzemských konferencích

 • Název akce: The Biomedical Basis of Elite Performance, 19. - 21. March 2012
  Místo konání: The Queen Elizabeth II Conference Centre, Londýn, Velká Británie
  Příspěvek: The use of muscle dynamometer for correction of muscle imbalances in the area of deep stabilising spine system
 • Název akce: Sportovní hry - mezinárodní vědecká konference
  Místo konání: Univerzita Komenského v Bratislavě, FTVŠ UK, 16.11.2012
  Příspěvek: Regenerace sil jako součást tréninku basketbalistek
 • Název akce: Pohyb a zdraví XI., 10. apríla 2014
  Místo konání: Trenčín, Slovensko
  Příspěvek: Využití svalového dynamometru při vertebrogenních obtížích, Možnosti aktivní regenerace mladých hokejistů po zápasovém zatížení, Zmeny úrovne stability a drženia tela po transplantácii hrudného stavca
 • Název akce: International Scientific Conference Health and Physical Acitvities in Lifestyle among Children and Youth, 13.6.2015
  Místo konání: Závažná Poruba, Slovensko
  Zvaná přednáška: Mobility and posture
 • Název akce: Pohyb a kvalita života 2015, 17.9.2015
  Místo konání: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
  Příspěvek: Poruchy dechového stereotypu
 • Název akce: Brno 2017
 • Konference MONADA Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte - Praha - 27. 10. 2017
 • Kongres - 51. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE
  Termín kongresu: 1. - 2. 6. 2017, Plzeň, ČR
  Aktivní vystoupení v sekci Varia s názvem: Porucha dechového stereotypu v souvislosti s výskytem vertebrogenních potíží
  Program kongresu online dostupný na: http://www.detskaneurologie.cz/aktuality/51-dny-detske-neurologie-v-plzni-606
 • 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life", 2017
  Termín konference: 29. 11. - 1. 12. 2017, Brno, ČR
  Pořadatel konference: Faculty of Sports Studies Masaryk University in collaboration with Faculty of Kinesiology University of Zagreb.
  Aktivní vystoupení v anglickém jazyce v sekci "SPORT MEDICINE" s názvem: BREATHING PATTERN OF RESTFUL AND DEEP BREATHING
  Book of abstracts online dostupný na: http://conference.fsps.muni.cz/media/3018991/book-of-abstracts-final-2.pdf
 • Mezinárodní konference: POHYBOVÉ AKTIVITY VE SVĚTLE ODKAZU KARLA IV. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
  Termín konference: 16. - 17. září 2016.
  Aktivní vystoupení v Biomedicínské sekci s názvem: VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU PŘI KLIDOVÉM A PROHLOUBENÉM DÝCHÁNÍ
 • Mezinárodní konference: DISPORTARE 2016
  Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu.
  Termín konference: 13. - 14. 10. 2016.
  Hlavní referát konference s názvem: DECHOVÝ STEREOTYP V TĚLOVÝCHOVNÉ PRAXI
 • Název: Pohybové aktivity ve vědě a praxi - mezinárodní vědecká konference pořádaná Místo konání: FTVS UK Praha - 19.-21. června 2013, Příspěvek: Možnosti ověření účinnosti intervenčních programů zaměřených na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře měřením síly břišních svalů svalovým dynamometrem
 • Konference projektu - Spolupráce v kinantropologii (reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0035), 29.11.2012
 • Workshop projektu Spolupráce v kinantropologii (reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0035), 9.4.2013

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman