Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační a odborná činnost

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

Soupis bibliografických citací (Pro soupis citací byla použita norma ČSN ISO 960 (01 0197)

 1. ŠTUMBAUER, J. Funkce materiálně technické základny v systému tělesné kultury. In: Sborník referátů z celostátní vědecké konference "Tělesná kultura - společnost - osobnost". Praha: ÚV ČSTV 1982, s. 103 -108.
 2. ŠTUMBAUER, J. Přístup k řešení materiálních podmínek tělesné kultury v NDR. Teor. Praxe těl. Vých. 1983, roč. 31, č. 2, s. 125 - 127.
 3. ŠTUMBAUER, J. Problematika systému tělovýchovných zařízení a jeho vztahů s relevantním okolím tělesné kultury: Kandidátská disertační práce. Praha: FTVS UK, 1985. 181 s., 29 s. příloh.
 4. ŠTUMBAUER, J. Ekologické problémy tělesné kultury. Teor. Praxe těl. Vých. 1986, roč. 34, č. 9, s. 515 - 518.
 5. SEMIGINOVSKÝ, B., ŠTUMBAUER, J. Problematika tělesné kultury na XII. SFMS v Moskvě. Teor. Praxe těl. Vých. 1986, roč. 34, č. 5, s. 259 - 261.
 6. ŠTUMBAUER, J. Průběžná zpráva o výsledcích analytické etapy DT SPEV 909-333-504/103. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1986.
 7. ŠTUMBAUER, J., KÖSSL, J. Příspěvek k historickému vývoji tělovýchovných zařízení. Acta Univ. Carol. Gymn. 1986. roč. 22, č. 2, s. 33 - 44.
 8. ŠTUMBAUER, J., DUDEK, J. a POSPÍŠILOVÁ, M. Výstavba tělovýchovných zařízení. Praha: SPN, 1986, 106 s.
 9. ŠTUMBAUER, J. Ekologické problémy tělesné kultury jako jedna z determinant dalšího rozvoje odvětví tělesná kultura. In: Rozvoj odvětví tělesná kultura a zdokonalování jeho řízení. Praha: FTVS UK, 1987, s. 30 - 32.
 10. NOVOTNÝ, J., ŠTUMBAUER, J. Materiálně technická základna ČSTV. Sborník vědecké rady ÚV ČSTV. 1987, mř. č., s. 169 - 178.
 11. ŠTUMBAUER, J. Ekologické problémy tělesné kultury jako jedna z determinant dalšího rozvoje odvětví tělesná kultura: Studie DT SPEV 909-333-504/103. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1988, 70 s., 2 přílohy.
 12. ŠTUMBAUER, J. Průběžná zpráva o výsledcích řešení DT SPEV 909-333-504/103. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1988, 10 s.
 13. KÖSSL, J.,ŠTUMBAUER, J. a VOREL, M. Příspěvek k vývoji tělovýchovných zařízení v českých zemích. Acta Univ. Carol. Gymn. 1988, roč. 24, s. 85 - 102.
 14. ŠTUMBAUER, J. Vliv tělesné kultury na přírodní prostředí. Teor. Praxe těl. Vých. 36, 1988, č. 9, s. 548 - 551.
 15. ŠTUMBAUER, J. Celkem 9 hesel. In: DEMETROVIČ. (editors) et al. Encyklopedie tělesné kultury. Praha: Olympia, 1988 & Bratislava: Šport, 1988.
 16. ŠTUMBAUER, J. Stav relevantního vodního prostředí jako jedna z determinant dalšího rozvoje tělesné kultury. Teor. Praxe těl. Vých. 1989, roč. 37, 1989, č. 5, s. 292 - 295.
 17. ŠTUMBAUER, J. 40 let zákona o státní péči o tělesnou výchovu a sport. Teor. Praxe těl. Vých. 1989, roč. 37, č. 11, s. 689 - 693.
 18. ŠTUMBAUER, J. Základy vědecké práce v tělesné kultuře. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1990, 85 s.
 19. ŠTUMBAUER, J. Ekologické problémy tělesné kultury jako jedna z determinant dalšího rozvoje odvětví tělesná kultura: Závěrečná zpráva DT SPEV 909-335-504/103. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1990, 12 s.
 20. ŠTUMBAUER, J. Přehled československých dějin tělesné výchovy a sportu. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1991, 89 s.
 21. ŠTUMBAUER, J. Historie tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích do roku 1918: Dílčí zpráva vědeckého úkolu PF-II-755/Tv2. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1992, 130 s.
 22. ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historii tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích do roku 1918. In Sborník tělesné výchovy a sportu. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1992, s. 7 - 62.
 23. ŠTUMBAUER, J. Historie tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od roku 1918 do roku 1938: Dílčí zpráva vědeckého úkolu PF-II-755/Tv2. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1993, 274 s., 164 příloh.
 24. ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historii českobudějovických plováren a koupališť před rokem 1938. Jihočeský sborník historický. 1993, roč. 62, s. 169 - 174.
 25. ŠTUMBAUER, J., KÖSSL, J. A Short History of German Club Physical Exercises in the Czech Lands. In: BREUER, H., NAUL, R. (editors). Schwimmsport und Sportgeschichte- Zwischen Politik und Wissenschaft. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1994, p. 275 - 284.
 26. ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historii českobudějovického Orla. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1994, roč. 31, č. 2, s. 97 - 102.
 27. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. The Outline of the History of German Organizations of Physical Education in the Czech Lands. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 1994, vol. 30, no. 1, p. 11 - 19.
 28. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. a WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin české tělesné kultury od roku 1774 do současnosti. Praha: L-print, 1994, 60 s.
 29. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. a WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury: Světové dějiny TK. Praha: FTVS UK, 1994, 89 s.
 30. ŠTUMBAUER, J. Geschichte des deutschen Sports in Budweis 1880 - 1945. Glaube und Heimat, 1995, vol. 47, no. 4.
 31. ŠTUMBAUER, J. Dějiny spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od poloviny 19. století do roku 1938: Habilitační práce. Praha: FTVS UK, 1995, 380 s., 258 příloh.
 32. ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. The Origin and the Beginnings of Women's Physical Education in the Czech Lands. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 1995, vol. 31, no. 2, p. 19 -28.
 33. ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historii německé spolkové tělesné výchovy na našem území. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1996, roč. 2, s. 5 - 17.
 34. ŠTUMBAUER, J., ŠTUMBAUEROVÁ, D. Vznik a počátky naší ženské tělesné výchovy. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1996, roč. 2, s. 18 - 29.
 35. ŠTUMBAUER, J. Nástin vývoje českobudějovické kopané v letech 1919 - 1938. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1997, roč. 3, s. 5 - 27.
 36. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. a WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1997, 200 s. ISBN 80-7184-608-2.
 37. ŠTUMBAUER, J., TENGLOVÁ, J. Historie stolního tenisu v Českých Budějovicích. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1997, roč. 3, s. 37 - 47.
 38. ŠTUMBAUER, J., BAGO, G. Vývoj sportovní gymnastiky v Českých Budějovicích od poloviny 50. let do současnosti. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1997, roč. 3, s. 28 - 36.
 39. ŠTUMBAUER, J. Sportovní lyžaření. In: Červenková, P., Janda, J. (editors). O lyžaření na Smrčině. EU Phare CBC, 1998, s. 2 - 23.
 40. ŠTUMBAUER, J. Sportschifahren. In: Červenková, P., Janda, J. (editors). Schifahren am Hochficht. EU Phare CBC, 1998, S. 48 - 62.
 41. ŠTUMBAUER, J. Vznik a vývoj německé spolkové tělesné výchovy v Českých Budějovicích do roku 1918. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1998, roč. 4, s. 5 - 21.
 42. ŠTUMBAUER, J., KURSOVÁ, V. Počátky a vývoj lehké atletiky v Českých Budějovicích do roku 1945. Sborník tělesné výchovy a sportu. 1998, roč. 4, s. 22 - 32.
 43. ŠTUMBAUER, J. Celkem 25 hesel- 807 řádek, 10 příloh. In: Novotný, M., Pletzer, K., Sak, R. (editors) Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice, 1998. ISBN 80-238-3392-8.
 44. ŠTUMBAUER, J. Geschichte des deutschen Sports in Budweis 1880-1945. Bewegungserziehung: Zeitschrift der Institute für Sportwissenschaften der Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg, Wien. 1999, Vol. 53, No. 6, S. 24 - 27.
 45. ŠTUMBAUER, J. Historie německé tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích v letech 1938 - 1945: Zpráva vědeckého úkolu FŮ 12611 F-II-TV/2. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1999, 22 s., 26 s. příloh.
 46. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. a WENDEL, K. Scénář výstavy 100 let českého olympismu. Lausane: Muzeum Mezinárodního olympijského výboru 26. 5. - 4. 7. 1999. 80 s. francouzsky, totéž anglicky.
 47. BERANOVÁ, J., HLADÍK, P., KÖSSL, J., KOLÁŘ, P. a ŠTUMBAUER, J. Scénář výstavy 100 let českého olympismu. Praha: Národní muzeum 14. 5. - 31. 8. 1999. 250 s.
 48. ŠTUMBAUER, J. Der Anteil der Sportler der deutschen Nationalität an der Repräsentation der Tschechoslowakei. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2000, vol. 36, no. 2, p. 125 - 150.
 49. ŠTUMBAUER, J. Historie německé spolkové tělesné výchovy v Českých Budějovicích v letech 1918 - 1945. Studia Kinanthropologica. 2000, roč. 1, č. 1, s. 80 - 84.
 50. ŠTUMBAUER, J. Historie německého sportu v Českých Budějovicích v letech 1938-1945. Studia Kinanthropologica. 2000, roč. 1, č. 2, s. 166 - 172.
 51. ŠTUMBAUER, J. Soubor cvičení pro nácvik carvingu: Metodický dopis. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2000.
 52. ŠTUMBAUER, J. Historie českobudějovického lyžování a lyžování na jihočeské Šumavě od jeho počátků do roku 1948: Kvalifikační práce. Praha: Univerzita Karlova FTVS, 2001. 58 s.
 53. ŠTUMBAUER, J. Lyžaři německé národnosti reprezentující Československo: Kvalifikační práce. Praha: Univerzita Karlova FTVS, 2001. 16 s.
 54. ŠTUMBAUER, J. Němečtí sportovci v Československu 1918 - 1938 I. Studia Kinanthropologica. 2001, roč. 2, s. 21 - 34.
 55. ŠTUMBAUER, J. Böhmerwälder Hochficht im historischen Kontext der Entwicklung des Budweiser Schilaufes. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2002, vol. 38, no. 1, p. 83 - 95.
 56. ŠTUMBAUER, J. Němečtí sportovci v Československu 1918-1938 II. Studia Kinanthropologica. 2002, roč. 3, č. 1, s. 69 - 76.
 57. ŠTUMBAUER, J. Přehled vývoje německé spolkové tělesné výchovy v Českých zemích a Československu. Telesná výchova & šport. 2002, vol. 12, no. 3, p. 23 - 27.
 58. Spoluautor a člen demo teamu oficiální třídílné výukové videokazety: Česká škola lyžování (2002).
 59. HRŮŠA, J., ŠTUMBAUER, J. Vybraná cvičení pro nácvik carvingu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2003, roč. 69, č. 2, s. 20 - 23.
 60. ŠTUMBAUER, J. Körpererziehung der Frauen im Turnverband Sokol I in České Budějovice (Budweis) bis 1938. In: Schůtová, J., Waic, M. (editors). Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Prag: Nationalmuseum 2003, S. 150 - 154. ISBN 80-7036-158-1.
 61. ŠTUMBAUER, J. Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Turnvereine in Budweis bis zum Jahre 1918. In: Waic, M. (editors). Die Deutschen und Tschechen. Praha: Karolinum 2004, S. 511 - 519. ISBN 80-246-0768-9.
 62. BENEŠOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Školní lyžování. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 2004, 100 s. ISBN 80-85301-97-0.
 63. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 2004, 159 s. ISBN 80-246-0802-2.
 64. ŠTUMBAUER, J. Materiálové vybavení pro carvingové lyžování. Metodický dopis. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2004, 18 s.
 65. ŠTUMBAUER, J. Česká škola lyžování 2004 s videem. Č. Budějovice: www.eamos.cz, 2004.
 66. ŠTUMBAUER, J. Nácvik carvingu s videem. Č. Budějovice: www.eamos.cz, 2004.
 67. ŠTUMBAUER, J.,VOBR, R. Windsurfing. České Budějovice: Kopp, 2005, 136 s. ISBN 80-7232-249-4.
 68. ŠTUMBAUER, J.,VOBR, R. Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp, 2005, 125 s. ISBN 80-7232-266-4.
 69. ŠTUMBAUER, J. Celkem 30 hesel, 10 příloh. In: Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice: Město České Budějovice, 2005. ISBN 80-239-6706-1.
 70. ŠTUMBAUER, J. Přehled historického vývoje techniky a metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích. Studia Kinanthropologica. 2006, roč. 7, č. 1, s. 43 - 49.
 71. BENEŠOVÁ, D., ŠTUMBAUER, J. Školní lyžování II. Sušice: Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 2006, 126 s. ISBN 80-86876-05-5.
 72. ŠTUMBAUER, J. Přehled historického vývoje techniky a metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích v posledních pěti desetiletích. Studia Kinanthropologica. 2007, roč. 8, č. 1, s. 91 -101.
 73. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Soubor přednášek z lyžování I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, 194 s. ISBN 978-80-7394-024-9.
 74. ŠTUMBAUER, J. Soubor přednášek z lyžování II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, 147 s. ISBN 978-80-7394-025-6.
 75. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Carving. České Budějovice: Kopp, 2007, 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1.
 76. ŠTUMBAUER, J., KRÁSOVÁ, P. The participation of German nationality skiers in the interwar Czechoslovak representation. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2008, vol. 44, no. 1, p. 99 -112.
 77. ŠTUMBAUER, J., KRÁSOVÁ, P. Výuka plavání prostřednictvím vodního póla. Studia Kinanthropologica. 2008, roč. 9, č. 1, s. 115 -119.
 78. ŠTUMBAUER, J.,VOBR, R. Abeceda carvingu. Praha: Happy Sport 2008, 64 s. ISBN 978-80-254-3790-2.
 79. ŠTUMBAUER, J. Nástin historie sportovního klubu Hagibor Praha. Studia Kinanthropologica. 2010, roč. 11, č. 1, s. 7 - 16.
 80. ŠTUMBAUER, J. The Contribution to the History of the Jewish sports in Czechoslovakia in the Years 1918 - 1939. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2010, vol. 46, no. 1, p. 80 - 96.
 81. ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historii ostrostřeleckého sboru a počátků střelectví v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica. 2011, roč. 12, č. 1, s. 59 - 67.
 82. VOBR, R., ŠTUMBAUER, J. Analysis of the peak performance age in athletics (track and field part). Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2012, vol. 48, no. 1, p. 50 - 63.
 83. ŠTUMBAUER, J. 60 let Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica, 2012, roč. 12., č. 2, s. 47 - 54.
 84. ŠTUMBAUER, J. Historie fotbalového klubu DFC Budweis. Česká kinantropologie, 2012, roč. 16, č. 2, s. 22 - 34.
 85. TLUSTÝ, T., ŠTUMBAUER, J. Nástin historie atletiky ve sportovním odboru YMCA České Budějovice. Česká kinantropologie. 2013, roč. 17, č. 1, s. 30 - 43.
 86. MALÁTOVÁ, R., ROKYTOVÁ, J., STUMBAUER, J. The use of Muscle dynamometer for correction of Muscle imbalances in the area of deep stabilising spine system. Journal of engineering in medicine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H. 2013, vol. 227, no. 8, p. 896 - 903. IF 2012-1,419.
 87. KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. Příspěvek k historickému vývoji tělovýchovných zařízení. In: Kolář, F. (editors). Kössliana. Praha: Český olympijský výbor 2013, s. 89 - 96.
 88. TLUSTÝ, T., ŠTUMBAUER, J. Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013, 174 s. ISBN 978-80-7394-427-8.
 89. ŠTUMBAUER, J., MALEČEK, J., ŠIMBEROVÁ, D. Odborná terminologie vybraných sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita 2013. ISBN 978-80-210-6324-2.
 90. ŠTUMBAUER, J., MALEČEK, J., ŠIMBEROVÁ, D. Specialised terminology of selected sporting disciplines. Brno: Masarykova univerzita 2013. ISBN 978-80-210-6326-6.
 91. ŠTUMBAUER, J. Dějiny německé spolkové tělesné výchovy a sportu v Českých Budějovicích od poloviny devatenáctého století do roku 1945. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014, 179 s. ISBN 978-80-7394-466-7.
 92. ŠTUMBAUER, J. Soubor vybraných přednášek ze světových dějin. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014, 357 s. ISBN 978-80-7394-482-7.
 93. ŠTUMBAUER, J. Kazuistická studie historie fotbalu ve větším českém městě v letech 1918 - 1938. Studia Kinanthropologica, 2014, roč. 15, č. 1, s. 23 - 36.
 94. ŠTUMBAUER, J. Übersicht der Entwicklung einzelner Strömungen der deutsche Körpererziehung in den Böhmischen Ländern. Studia Kinanthropologica, 2014, roč. 15, 2, s. 99 - 109.
 95. ŠTUMBAUER, J., & ŠTUMBAUER, P. Historie kanoistického závodu České Budějovice - Praha. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, 221 s. ISBN 978-80-7394-532-9.
 96. ŠTUMBAUER, J. The contribution to the history of the Jewish physical education in the Czech Lands. Acta Univ. Carol. Kinantrop. 2015, vol. 51, no. 1, p. 27 - 40. DOI:10.14712/23366052.2015.24.
 97. ŠTUMBAUER, J., TLUSTÝ T., & MALÁTOVÁ, R. Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, 307 s. ISBN 978-80-7394-532-9.
 98. ŠTUMBAUER, J. Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, 379 s. ISBN 978-80-7394-617-3.
 99. ŠTUMBAUER, J. Historie kanoistiky a vodní turistiky na středním toku Vltavy. Česká kinantropologie. 2016, roč. 20, č. 2, s. 81 - 96.
 100. ŠTUMBAUER, J. (2017). Vývoj vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích od roku 1945 do současnosti. Česká kinantropologie, 21(3), 6-22.
 101. ŠTUMBAUER, J. (2017). Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích do roku 1945. Česká kinantropologie, 21(4), 9-30.
 102. ŠTUMBAUER, J. (2017). 65 let katedry tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studia Kinanthropologica, 18(2), 81-85.
 103. ŠTUMBAUER, J. & ŠTUMBAUER, P. (2017). Historie českobudějovické kanoistiky od jejích počátků do poloviny 80. let 20. století. Studia Kinanthropologica, 18(2), 143-161.
 104. ŠTUMBAUER, J. (2018). Tělesná výchova a sport v Protektorátu Čechy a Morava. Česká kinantropologie, 22(2), 87-107.
 105. ŠTUMBAUER, J. (2018). Příspěvek k historii veslování v jižních Čechách od jeho počátků do roku 1945. Studia Kinanthropologica, 19(2), 107-121.
 106. ŠTUMBAUER, J. (2019). Historie tělesné výchovy a sportu v Československu v letech 1945-1956. Od omezené demokracie k tuhému stalinismu. Česká kinantropologie, 23(1-2), 43-61.
 107. MALÁTOVÁ, R., BAHENSKÝ, P., KANÁSOVÁ, J., & ŠTUMBAUER, J. (2019). Intervention Breathing Exercises and Their Effect on Breathing Stereotype and Vital Lung Capacity. ARCH Women Health Care, 2(1), 1-6.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman