Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D.

 

Monografie

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2013). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Štumbauer, J., Tlustý, T., & Malátová, R. (2015). Vybrané kapitoly z historie tělesné výchovy, sportu a turistiky v českých zemích do roku 1918. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Tlustý, T. (2017). Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku: Rozvoj tělesné kultury v letech 1918-1939. Praha: Karolinum.

 

České recenzované časopisy

Tlustý, T. (2012). Historie basketbalového týmu YMCA Praha v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 13(2), 137-144.

Tlustý, T. (2012). Historie basketbalového týmu Uncas Praha v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 13(3), 332-337. (Příspěvek na konferenci Disportare 2012)

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2013). Nástin historie atletiky ve sportovním odboru YMCA České Budějovice. Česká Kinantropologie, 17(1), 30-43.

Tlustý, T. (2013). Tělesná výchova a sport na letních táborech organizace YMCA v Československu. Studia Kinanthropologica, 14(1), 59-67.

Tlustý, T. (2013). The YMCA in Central European countries as one of the ways of Americanising Central Europe after the First World War (Base of information and methodological approaches to researching the issue). Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 49(2), 65-79.

Tlustý, T. (2014). Nástin vývoje sportu v místním sdružení YMCA v Českých Budějovicích v meziválečném období. Studia Kinanthropologica, 15(1), 37-47.

Tlustý, T. (2014). Nástin historie volejbalu v československé YMCA do roku 1939. Česká kinantropologie, 18(4), 44-59.

Tlustý, T. (2015). K historii tělesné výchovy a sportu v místním sdružení YMCA v Bratislavě v meziválečném období. Studia Sportiva, 9(1), 83-98.

Tlustý, T., & Liška, J. (2015). Nástin šíření volejbalu v jednotlivých regionech meziválečného Československa. Studia Kinanthropologica, 16(2), 93-107.

Tlustý, T. (2016). Nástin vývoje sportu v místním sdružení YMCA v Banské Bystrici v meziválečném období. Studia Sportiva, 10(1), 42-58.

Tlustý, T. (2016). Tělesná výchova a sport v pražském sdružení YMCA v meziválečném období. Česká kinantropologie, 20(2), 42-57.

Tlustý, T. (2016). Americká YMCA a její sportovní aktivity před a v průběhu Pershingovy olympiády. Studia Kinanthropologica, 17(1), 49-60.

Tlustý, T. (2017). Českoslovenští sportovci a jejich účast na Pershingově olympiádě. Studia sportiva, 11(1), 68-79.

Tlustý, T., & Krajcigr, M. (2017). Příspěvek k historii basketbalu v českých zemích do roku 1945. Studia Kinanthropologica, 18(1), 55-68.

 

Zahraniční recenzované časopisy

Tlustý, T. (2014). The YMCA's International Mission and Its Link to the Olympic Movement. Studies in Sport Humanities, No. 16, 45-53.

Tlustý, T. (2015). The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe during the First World War. Kultura fizyczna, 14(1), 27-44.

Tlustý, T. (2016). The American YMCA and its physical education program - first steps to world expansion. Studies in Sport Humanities, No. 20, 39-47.

Tlustý, T. (2017). A Brief Comparison of Physical Education and Sport within the Czechoslovak and Polish YMCA in the Interwar Years. Kultura fizyczna, 16(3), 29-45.

 

Sborníky

Tlustý, T. (2014). Cesta YMCA do střední Evropy po první světové válce. In L. Flemr, J. Němec & O. Novotný (Ed.), Pohybové aktivity ve vědě a praxi. (pp. 109-117). Praha: UK FTVS.

Tlustý, T. (2015). Pražská YMCA a její meziválečné basketbalové úspěchy. In J. Suchý et al. (Ed.), Scientia Movens. (pp. 174-183). Praha: UK FTVS.

 

Kvalifikační práce:

Tlustý, T. (2012). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. (Diplomová práce). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Tlustý, T. (2016). Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku a jejich přínos rozvoji tělesné kultury v letech 1918 - 1939. (Dizertační práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman