Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Seznam odborných, vědeckých a uměleckých prací

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

 

MONOGRAFIE

 

a) Hlavní autor:

[1] Vobr, R. (2006). Snowboarding. České Budějovice: Kopp. [128 stran] ISBN 80-7232-296-6

[2] Vobr, R. (2009). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v atletice, plavání, běžeckém lyžování, ledním hokeji a fotbalu v letech 1970-2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita. [121 stran] ISBN 978-80-7394-156-7

[3] Vobr, R. a kol. (2012). Aplikovaná antropomotorika. Brno: Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-6031-9

 

b) Spoluautor:

[1] Štumbauer, J. & Vobr, R. (2005). Windsurfing. České Budějovice: Kopp. [137 stran] ISBN 80-7232-249-4 [autorský podíl ½]

[2] Štumbauer, J. & Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp. [125 stran] ISBN 80-7232-266-4 [autorský podíl ½]

[3] Štumbauer, J. & Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp. [128 stran] ISBN 978-80-7232-337-1 [autorský podíl ½]

[4] Čechovská, I., Tůma, M. (2009). Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. [s. 185-190]. Praha: Karolinum. [247 stran] ISBN 978-80-246-1553-0

[5] Starosta, W. & Jevtic, B. (2009). Monography book of IASK: 10th Sport Kinetics conference. [s. 397-400]. Beograd: Faculty of Sport and Physical Education. [400 stran] ISBN 978-86-80255-51-4

 

c) Autor překladu:

[1] Konopka, P. (2004). Sportovní výživa. České Budějovice: Kopp. [125 stran] ISBN 80-7232-228-1

[2] Kuhn, K. Nüsser, S., Platen, P. & Vafa, R. (2005). Vytrvalostní trénink. České Budějovice: Kopp. [125 stran] ISBN 80-7232-252-4

 

PŮVODNÍ VĚDECKÉ ČLÁNKY (PERIODIKA)

 

a) Hlavní autor:

[1] Vobr, R. (2001). The Most Usual Incidence of Muscle Disparity at Young Ice-hockey Players. Studia Kinanthropologica, č. 2., s. 115-118. ISSN 1213-2101

[2] Vobr, R. (2003). Comparison Study between Ice Hockey and Florball. Acta universitatis Matthiae Belii Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Vol. 5, No. 5., s. 70-73. ISBN 80-8055-848-5

[3] Vobr, R. (2006). Team structure optimalization in ice hockey regarding player´s age. Acta facultatis pedagogice nitriensis universitatis konstantini philosophi. Physical Education and Sport, 2006, Vol. 3, No. 1, s. 83-89. ISBN 978-80-8094-098-0

[4] Vobr, R., Ondráček, J., Bedřich, L., Nykodým, J. (2007). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v kopané od roku 1970. Studia Kinantropologica, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-2101

[5] Vobr, R., Nový, L. Ondráček, J., Nykodým, J. (2008). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v plavání od roku 1970. Studia sportiva. 2008/2, s. 23-26. ISSN 1802-7679

[6] Vobr, R. (2008). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v plavání v letech 1970-2007. Studia kinanthropologica, č. 1, s. 211-214. ISSN 1213-2101

[7] Vobr, R. (2011). Věk vrcholné výkonnosti v plavání. Studia kinanthropologica, 2011/ 1, s. 68-74. ISSN 1213-2101

[8] Vobr, R. (2011). Věk vrcholné výkonnosti v běhu na lyžích. Journal of Outdoor Activities. 2011/2, s. 1-10. ISSN 1802-3908

[9] Vobr, R. (2011). Vývoj věkového složení družstev na MS v ledním hokeji od roku 1970. Studia kinanthropologica. 2011/2, s. 108-113. ISSN 1213-2101

[10] Vobr, R. (2012). The state of skiing and snowboarding teaching at primary schools in South Bohemia. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012/6, s. 20. ISSN 0022-4707, IF 0.847

[11] Vobr, R., Bunc, V. & Požárek, P. (2012). Tělesné složení u studentů Jihočeské univerzity navštěvujících hodiny výběrové tělesné výchovy na KTVS PF JU. Studia kinanthropologica, 2012/3, s 338-342. ISSN 1213-2101

[12] Vobr, R. & Štumbauer, J. (2012). Analysis of the Peak Performance Age in Athletics. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2012/1 s. 51-65. ISSN 1212-1428

[13] Vobr, R., Bahenský, P. & Požárek, P. (2013). The influence of load intensity on the classic cross-county skiing technique of students Faculty of Education South Bohemian University. Journal of outdoor activities. 2013/1, s. 34-38, ISSN 1802-3908.

[14] Vobr, R. (2013). Identification of peak performance age in track and field athletics. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2014/14, s. 238-251. ISSN 1474-8185.

[15] Vobr, R. & Psalmanová, D. (2014). Věk vrcholné výkonnosti tenistek na grandslamových turnajích a olympijských hrách. Studia Kinanthropologica, 2014/3. ISSN 1213-2101 [V TISKU]

 

b) Spoluautor:

[1] Ondráček, J., Hřebíčková, S., Vobr, R., Bedřich, L. (2008). Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol v ČR. Studia Kinantropologica, č. 2, s. 105-110. ISSN 1213-2101

[2] Ondráček, J., Vobr, R., Nykodým, J. (2008). Psychické výkonnostní předpoklady v biatlonu. Studia sportiva. 2008/1, s. 58-61. ISSN 1802-7679

[3] Požárek, P. & Vobr, R. (2013). Porovnání 5 mládežnických fotbalových týmů pomocí Unifittestu 6-60. Fenomen Ljudij - Zdarovij zpusob zitia, 2013/16, s. 31-33. ISSN 2307-0722

[4] Psalman, V., Vobr, R., Malátová, R., Petríková Rosinová, I. Ciencala, J. (2014). Zmeny úrovne stability a držania tela po transplantácii hrudného stavca. Zdravotnícke listy, 2014/2. ISSN 1339-3022

[5] Malátová, R., Psalman, V. & Vobr, R. (2014). Využití svalového dynamometru při vertebrogenních obtížích. Zdravotnícke listy, 2014/2. ISSN 1339-3022

[6] Psalmanová, D. & Vobr, R. (2014). Stability during pregnancy and its changes. Studia Kinanthropologica, 2014/3. ISSN 1213-2101 [V TISKU]

 

EDITORSTVÍ TEMATICKÝCH SBORNÍKŮ

[1] Vobr, R. & Krejčí, M. (Eds.). (2004). Adapted Physical Activities - European Dimensions. České Budějovice: PF JU. [48 stran] ISBN 80-7040-676-3

[2] Vobr, R. (Ed.) (2004). Tělesná výchova a zdraví (II.). České Budějovice: PF JU. [130 stran] ISBN 80-7040-721-2

[3] Vobr, R. (Ed.). (2006). Disportare 2006. České Budějovice: PF JU. [123 stran] ISBN 80-7040-890-1

[4] Vobr, R. (Ed.). (2007). Disportare 2007. České Budějovice: PF JU. [123 stran] ISBN 978-80-7040-998-5

 

PŮVODNÍ VĚDECKÉ ČLÁNKY (SBORNÍKY Z KONFERENCÍ)

[1] Vobr, R. (2000). Comparison Study between Czech (HC České Budějovice) and Norway (MS Oslo) Ice-hockey Training at Children. In.: Svozil, Z. (ed.). Sborník referátů z celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. (s. 132-135). Olomouc: FTK UPOL.

[2] Vobr, R. (2001). Prezentace multimediálního výukového programu Antropomotoriky. Konference "Motorika dítěte 2001". Ostrava: OU.

[3] Vobr, R. (2001). Příklad longitudinálního sledování žákovského družstva v ledním hokeji. In.: Čepička, L. (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (s. 211-214). Plzeň: PF ZČU.

[4] Vobr, R. (2001). Nové možnosti prezentace výsledků výzkumu v oblasti antropomotoriky. In.: Bence, L. & Jankovská, Ž. (Ed.). Antropomotorika 2001 (s. 149-152). Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport.

[5] Vobr, R. & Tlačil, J. (2001). Fyziologická odezva na zátěž během tréninku a zápasu u mladých hokejistů. In.: Sborník z vědecké konference "Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu 1999" (s. 92-96). Brno: PF MU.

[6] Vobr, R. (2002). Možnosti kompenzace jednostranné pohybové zátěže v ledním hokeji. In.: Pavlík, J. (Ed). Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. (s. 216-219). Brno: Masarykova univerzita.

[7] Komeštík, B. a kol. (2002). Antropomotorika - stěžejní předmět tělovýchovných studií na českých regionálních univerzitách. In.: Cuberek, R. (Ed.). Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. s. 50-51. Olomouc: FTK UP. [99 stran] ISBN 80-244-0455-9

[8] Vobr, R. (2003). Volejbal a florbal - porovnání fyziologické odezvy v rámci výběrové tělesné výchovy na PF JU. In.: Ryba, J. (Ed.) X. ročník interdisciplinárního sjezdu s mezinárodní účastí v r. 2003 "Optimální působení tělesné zátěže a výživy". (s. 61-65). Hradec Králové: Gaudeamus.

[9] Vobr, R. & Liška, M. (2003). Somatické změny během puberty a adolescence u závodních plavců. In.: Kolektiv autorů (Eds). Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. (s. 76). Brno: Masarykova univerzita.

[10] Vobr, R. (2003). Růst výkonnosti Emila Zátopka v závislosti na délkách tratí. In.: Korček, V. a kol. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. (s. 205-209). Bratislava: Slovenská technická univerzita.

[11] Vobr, R. (2003). Florbal - vhodná náplň školní tělesné výchovy? In.: Čepička, L. (Ed.). Hry v programech tělovýchovných procesů. (s. 55-60). Plzeň: ZČU.

[12] Vobr, R. (2003). Možnosti testování pohybových schopností a dovedností. In.: Antropomotorika 2003. s. 230-236. Banská Bystrica: UMB FHV, SVSTVŠ. [243 stran] ISBN 80-969029-3-8

[13] Vobr, R. (2004). Secular Trends in the Field Age Peak Efficiency Athlete Runner during 20. century. In.: Korček, V. a kol. (Eds.). Bio - Psycho - Socialaspects of Physical and Sport Education at Universities. (s. 159-162). Bratislava: SjF STU.

[14] Vobr, R. (2004). BIA Methods and/or Caliperation? In.: Vobr, R. & Krejčí, M. (Eds.). Adapted Physical Activities - European Dimensions. (s. 123-126). České Budějovice: PF JU.

[15] Vobr. R. (2004). Trendy výkonnosti atletů - běžců během dvacátého století. In.: Kolektiv autorů (Eds.). Sport a kvalita života. (s. 84). Brno: FSS MU.

[16] Vobr, R. (2005). Využití měření tepové frekvence a laktátu v ledním hokeji. In.: Nosek, M. (Ed.). Pohybové aktivity a zdraví člověka. (s. 149-151). Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta.

[17] Vobr, R. (2005). Efficiency control of training preparation at young ice hockey players throught physiological responses. In.: Korček, V. a kol. (Eds.). Bio - Psycho - Socialaspects of Physical and Sport Education at Universities. (s. 113-116). Bratislava: SjF STU.

[18] Vobr, R. (2006). Team structure optimizing in ice hockey regarding players' age. In.: Šimonek, J. (Ed.). Sport and globalization. (s. 5). Nitra: University of Constantine the Philosofher in Nitra. ISBN 80-8094-031-2

[19] Vobr, R. (2006). Optimalizace složení družstva v ledním hokeji vzhledem k věku hráčů. In.: Vobr, R. (Ed.). Disportare 2006. (s. 116-119). České Budějovice: PF JU.

[20] Vobr, R. (2006). Vliv specializace atletů běžců na tělesnou stavbu. In.: Korček, V. a kol. (Eds.). Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. (s. 113-116). Bratislava: SjF STU.

[21] Vobr, R. (2007). Možnosti diagnostiky základních pohybových dovedností na příkladu běhu u dětí mladšího školního věku hodnocení. In.: Bence, L. (Ed.). Antropomotorika 2007. s. 194-197. Banská Bystrica: UMB. [218 stran] ISBN 978-80-8083-446-3

[22] Vobr, R. (2007). New trends in skiing education. In.: Antala, B. (Ed.). 4th FIEP European Congress. (s. 149). Bratislava: END, spol. s.r.o.

[23] Vobr, R. (2007). Development of Basic Motor Skills at Children Aged 8-10 Years in Czech Republic. In.: Jevtic, B. (Ed.). 10th International Scientific Conference Sport Kinetics 2007. (s. 58). Beograd: International Association of Sport Kinetics.

[24] Vobr, R. (2007). Analýza věkového složení družstev na MS v ledním hokeji. In.: Vobr, R. (Ed.). Disportare 2007. (s. 119-123). České Budějovice: PF JU.

[25] Vobr, R. (2007). Analýza věkového složení družstev na MS v ledním hokeji. In.: Kolektiv autorů (Eds.). Sport a kvalita života. (s. 152). Brno: FSS MU.

[26] Vobr, R. (2007). Basic Motor Skills Development at Children Agend 8-10 Years in Czech Republic. In.: Berčík, J. a kol. (Eds.) Telesná výchova a šport na univerzitách II. (s. 218-222). Nitra: SPU. ISBN 978-80-8069-987-1

[27] Vobr, R. (2008). Analýza věkového složení družstev na MS a ME ve fotbale v letech 1970-2007. In. Blahutková, M. (Ed.). Sport a kvalita života 2008. (s. 170). Brno: FSPS MU.

[28] Bago, G., & Vobr, R. (2008). Possibilities of using simple gymnastic exercises for the development of dexterity skills as a basis of all sports including athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.). Atletika 2008 (s. 62 - 67). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-373-8

[29] Vobr, R., & Bago, G. (2008). Analysis of peak performance age in athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.). Atletika 2008 (s. 47 - 53). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-373-8

[30] Vobr, R. (2008). Porovnání vývoje věkového složení u vrcholných družstev v ledním hokeji a fotbale od roku 1970 do současnosti. In. Perič, T., Suchý, J.: Identifikace sportovních talentů. (s. 43-47). Praha: FTVS UK. ISBN: 978-80-86317-66-3

[31] Vobr, R. (2008). New Trends in Skiing Education. In. Štemberger, V., Pišot, R., Rupret, K.: 5th International Symposium: A Child in Motion. (s. 490-495). Ljubljana: Univerzita v Ljubljani. ISBN: 978-961-253-029-7

[32] Vobr, R. (2008). Carving exercises classification as necesarity in skiing education process. In J. Šimonek & J. Polák (Eds.). Medacta 2008 (s. 106 - 111). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-482-7

[33] Vobr, R., Malátová, R. (2011). Analysis of peak performance age in ice hockey. In. Zvonař, M., Sebera, M. (Eds.). Sport and quality of life 2011. (s. 33). Brno: FSPS MU.

[34] Vobr, R. (2012). Analysis of the peak performance age in track and field. In. Peters, D. M. & O´Donogue, P. G. (eds.) World Congress of Performance Analysis of Sport IX (s. 155). Worcester: University of Worcester.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman