Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Mgr. Jan Schuster, Ph.D.

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 010
tel.: 387 773 149
e-mail: schuster@pf.jcu.cz

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta, titul Mgr., obor Biologie – Tělesná výchova

(téma diplomové práce – Reakce rostlin na zasolení půdy: rozdíl mezi rostlinou kulturní a jí příbuznou plevelnou)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta, doktorského studium, titul Ph.D., studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

(téma disertační práce – Zdravotně – sociální rizika obezity a nezdravého životního stylu ve vztahu k sebepojetí pubescentů a adolescentů)

Univerzita Karlova v Praze, FTVS: Specializace trenérství – fotbal, licence UEFA level „A“

Nutriacademy Brno – rekvalifikační kurz Poradce pro výživu (akreditace MŠMT ČR)

 

Zaměření:

Předpoklady uplatňování výchovných aspektů ve výživě a zpracování potravin, Metodologie snižování nadváhy, screenig, Zdravotní benefity adekvátních pohybových aktivit, Adekvátní pohybové režimy pro osoby se zvláštními potřebami

 

Projekty a granty

GAJU - Psychosociální a somatické ukazatele v komparaci k cirkadiánnímu rytmu.(2011-2014).

ESF – Rozvoj lidských zdrojů, CZ 04.1.03/3.1.15.2/0458 „Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením implementace RVP ve výchově ke zdraví a prevenci obezity žáků 2. stupně ZŠ“ (2006-2008). - spoluřešitel

Výzkumného projekt PACZion ESF INTERREG IV - 16 (univerzity Pasov – JU České Budějovice), (2009 -2011). - spoluřešitel

Rozvojový projekt MŠMT - Podpora rozvoje přístrojového vybavení a IT technologií, – materiální vybavení laboratoře na katedře výchovy ke zdraví – strukturální analýza pomocí metody BIA – Bodystat 1500 MDD (2008) – řešitel.

Rozvojový projekt MŠMT - Podpora rozvoje přístrojového vybavení a IT technologií – materiální vybavení laboratoře na katedře výchovy ke zdraví - Zjišťování koncentrace volných radikálů v organizmu a úroveň antioxidační kapacity organismu – CALLEGARI 3000 (2010) – řešitel.

 

Zahraniční stáže

2002: CEEPUS – Adapted physical activitis – Europen dimension, Wroclaw, Polsko

2005: CEEPUS – Adapted physical activitis – Europen dimension, Wroclaw, Polsko

2006: CEEPUS – Adapted physical activitis – Europen dimension, Wroclaw, Polsko

 

Publikační činnost (.pdf)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman