Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Studijní programy

 

Katedra tělesné výchovy a sportu má akreditovány tyto studijní programy:

Kód studijního
programu
Studijní program Typ programu Specializace Zkratka
v přípravě Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport

Jednooborové neučitelské bakalářské studium prezenční

(v procesu akreditace)

 
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy Bakalářský Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Dvouoborové bakalářské studium prezenční

TVs
B0114A300104 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Bakalářský Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Dvouoborové bakalářské studium prezenční

TVma/TVmi
v přípravě Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Tělesná výchova a sport

Jednooborové neučitelské navazující magisterské studium prezenční

(v procesu akreditace)

 
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol Navazující magisterský Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova

Dvouoborové navazující magisterské studium prezenční

TVsn
N0114A300081 Učitelství pro střední školy Navazující magisterský Učitelství pro střední školy – specializace Tělesná výchova

Jednooborové navazující magisterské studium prezenční

TVsš

 

Dobíhající studijní obory:

Kód
std.
prog.
Studijní program Typ programu Studijní obor AKVO
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň základních škol
7507R043
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů středních škol
7401R005
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport (jednooborové)
bakalářské neučitelské jednooborové studium se standardní dobou studia 3 roky
7401R005
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
navazující magisterské dvouoborové studium učitelství pro základní školy
7503T101
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
navazující magisterské dvouoborové studium učitelství pro střední školy
7504T129
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové)
navazující magisterské jednooborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy
7401T005

 

 

Dále má katedra akreditovány programy celoživotního vzdělávání – Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
DVPP – Učitelství tělesné výchovy pro SŠ, Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – další předmět
Vzdělávací programy jsou určen pro absolventy studia učitelství Tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy, učitelství pro 2. stupeň základní školy, resp. učitelství Tělesné výchovy pro střední školy, kteří chtějí získat kvalifikaci vyučovat tělesnou výchovu (na střední škole, na 2. stupni základní školy, resp. na střední škole jako další předmět).

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman