Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

vedoucí KTVS

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 030
tel.: 387 773 180
e-mail: stumba@pf.jcu.cz

vyučované předměty: dějiny TVS, BP a DP, teorie a didaktika plavání, lyžování a windsurfingu

garant jednooborového neučitelského studia TVS (AKVO 7401R005) a dvouoborového učitelského studia TVS pro SŠ (AKVO 7401R005)

předseda komise pro SZZ

vedoucí a odborný garant AZ lyžování, AZ vodní turistiky a AZ windsurfingu

Publikační činnost

 

Je absolventem dvouoborového učitelského studia tělesné výchovy a geografie pro SŠ na Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě UK Praha. Na FTVS UK získal v roce 1980 profesní doktorát, v roce 1985 vědeckou hodnost CSc. a v roce 1995 se zde habilitoval v oboru kinantropologie. Je diplomovaným učitelem lyžování, diplomovaným učitelem windsurfingu a lektorem vodní turistiky (vše licence FTVS UK Praha), dále lektorem školního lyžování (licence MŠMT) a mezinárodním instruktorem lyžování IVSI. V letech 1979 - 1986 vyučoval na FTVS UK historii tělesné výchovy a sportu, teorii tělesné kultury a dále na lyžařských, vodáckých a windsurfingových kurzech. Po přechodu na katedru tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity zde převzal výuku dějin TVS, diplomového semináře, teorie a didaktiky plavání, lyžování, windsurfingu a vodní turistiky. Odučil a odvedl zde více jak 120 týdenních kurzů lyžování a přibližně stejný počet letních kurzů windsurfingových a vodáckých. Pod jeho vedením vznikla řada diplomových a bakalářských prací převážně zaměřených na problematiku historie tělesné výchovy a sportu, lyžování a windsurfingu. Je vedoucím a odborným garantem akreditovaného zařízení pro výuku lyžování při KTVS PF JU, které je zaměřeno na školení instruktorů školního lyžování, instruktorů lyžování a učitelů lyžování, dále AZ windsurfingu, které školí instruktory windsurfingu a AZ vodní turistiky zaměřeného na školení instruktorů vodní turistiky. Zúčastnil se celé řady odborných lyžařských seminářů a školení včetně mezinárodních. V oblasti techniky a metodiky lyžování publikoval pět celostátně distribuovaných monografií, řadu odborných příspěvků a metodických materiálů. Podílel se na modernizaci obsahu České školy lyžování. Pod jeho vedením probíhá svým obsahem, rozsahem a materiálním zabezpečením v ČR ojedinělá výuka windsurfingu a dalších aktivit v mořských podmínkách, které se zúčastňují studenti všech fakult JU. Jen v posledních pěti letech získal celkem 6 projektů v úhrnné hodnotě více jak 7 500 000,- Kč.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman