Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Volitelná tělesná výchova

Úvodní informace

Na základě rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. převzala od školního roku 2008/2009 katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity veškerou volitelnou výuku tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě.

Od zimního semestru Akademického roku 2019/2020 dochází ke změně organizace volitelné tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě. Kolegium rektora rozhodlo, že každý student v bakalářském studijním programu může libovolně během svého tříletého studia absolvovat pouze dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS). Pokud se student rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu, popřípadě doktorském studijním programu, má opět možnost zapsat si během těchto studií dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS).Všechny pohybové aktivity (sporty) budou v době zápisu a upřesňujícího zápisu nabízeny pod jednotnou zkratkou v zimním a jednotnou zkratkou v letním semestru:

KTS/VTVZS - Volitelná tělesná výchova zimní semestr,

  • statut C, rozsah hodin cvičení 1 hod/tyd, 1 kredit, opakovaný zápis ne, forma zakončení zápočet

KTS/VTVLS - Volitelná tělesná výchova letní semestr,

  • statut C, rozsah hodin cvičení 1 hod/tyd, 1 kredit, opakovaný zápis ne, forma zakončení zápočet

Semestrální výuka a kurzy jsou určeny pro začátečníky, mírně i středně pokročilé v daném sportu či disciplíně. Pro objasnění způsobu přihlášení vybraného předmětu je připojen manuál.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman