Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA LS 2019–20 (KTS/VTVLS)

 

VTVLS – semestrální výuka:

Sportovní aktivita Den Čas Vyučující Místo Kapacita Poznámka
             
Aerobik pondělí 17.00-17.45 Kostohryzová H2 55  
  středa 18.00-18.45 Drnková H2 55  
             
Atletika čtvrtek 09.00-09.45 Bahenský SO/ATL 14 2. polovina semestru od 9.4.
             
Badminton pondělí 09.00-09.45 Lundáková H2 10  
    14.00-14.45 Lundáková H2 10  
  úterý 09.00-09.45 Lundáková H2 10  
    13.00-13.45 Lundáková H2 10  
    19.00-19.45 Vančurová H2 10  
    20.00-20.45 Vančurová H2 10  
  středa 09.00-09.45 Lundáková H2 10  
    13.00-13.45 Lundáková H2 10  
  čtvrtek 11.00-11.45 Kursová H2 10  
  pátek 09.00-09.45 Lundáková H2 10  
    10.00-10.45 Lundáková H2 10  
             
Basketbal středa 11.00-11.45 Krajcigr H1 15  
             
Bodystyling úterý 14.00-14.45 Fišerová H2 55  
    17.00-17.45 Drnková H4 15  
  středa 12.00-12.45 Landauerová H4 15  
    15.00-15.45 Fišerová H2 55  
    17.00-17.45 Drnková H4 15  
             
Bosu pondělí 15.00-15.45 Fišerová H3 12 Bosu core
  úterý 15.00-15.45 Fišerová H2 15 Bosu cardio
             
Florbal úterý 10.00-10.45 Vobr H1 20  
    14.00-14.45 Lundáková H1 20  
  středa 12.00-12.45 Lundáková H1 20  
  čtvrtek 13.00-13.45 Lundáková H1 20  
             
Gymnastika – sportovní základy čtvrtek 18.30-19.15 Vandělíková GYMN 45 Gymcentrum
    19.15-20.00 Vandělíková GYMN 45 Gymcentrum
             
Jóga pondělí 09.00-09.45 Tenglová H3 20  
    12.00-12.45 Tenglová H4 12  
  úterý 09.00-09.45 Tenglová H3 20  
  středa 08.00-08.45 Malátová H4 12  
    10.00-10.45 Tenglová GYMN 12 Gymcentrum
    15.00-15.45 Tenglová H3 20  
  čtvrtek 09.00-09.45 Tenglová H3 20  
    12.00-12.45 Tenglová H4 12  
             
Kondiční kruhový trénink úterý 13.00-13.45 Mikolášková H5P/STH2 15 do 31.3. posilovna/od 7.4. stadion JU
  středa 09.00-09.45 Mikolášková H5P/STH2 15 do 1.4. posilovna/od 8.4. stadion JU
             
Kondiční trénink v posilovně pondělí 15.00-15.45 Lundáková H5P 15 posilovna na KTVS
  úterý 09.00-09.45 Havel H5P 15 posilovna na KTVS
    10.00-10.45 Havel H5P 15 posilovna na KTVS
    11.00-11.45 Havel H5P 15 posilovna na KTVS
  středa 10.00-10.45 Lundáková H5P 15 posilovna na KTVS
  čtvrtek 11.00-11.45 Lundáková H5P 15 posilovna na KTVS
             
Lezení I. pondělí 18.00-18.45 Kordík H2 12  
    19.00-19.45 Kordík H2 12  
    20.00-20.45 Kordík H2 12  
  úterý 11.30-12.15 Muráňová GYMN 12 Gymcentrum
    12.15-13.00 Muráňová GYMN 12 Gymcentrum
             
Lezení II. úterý 10.00-10.45 Muráňová GYMN 12 Gymcentrum
  úterý 10.45-11.30 Muráňová GYMN 12 Gymcentrum
             
Fotbal úterý 12.00-12.45 Havel STH2 16 stadion JU
    13.00-13.45 Havel STH2 16 stadion JU
    14.00-14.45 Havel STH2 16 stadion JU
             
Pilates pondělí 11.00-11.45 Fišerová H4 15  
    14.00-14.45 Fišerová H3 20  
  úterý 11.00-11.45 Fišerová H4 15  
    13.00-13.45 Fišerová H4 15  
    14.00-14.45 Hansová H4 15 overbally
    15.00-15.45 Hansová H4 15 overbally
  středa 09.00-09.45 Fišerová H4 15  
  čtvrtek 10.00-10.45 Fišerová H2 12 fitbally
    13.00-13.45 Fišerová H4 15  
    14.00-14.45 Hansová H3 15 overbally
    15.00-15.45 Hansová H3 15 overbally
             
Plavání pondělí 12.00-12.45 Mikolášková BAZ 12 bazén
    13.00-13.45 Mikolášková BAZ 12 bazén
  úterý 12.00-12.45 Vobr BAZ 12 bazén
    13.00-13.45 Vobr BAZ 12 bazén
  středa 12.00-12.45 Krajcigr BAZ 12 bazén
    13.00-13.45 Krajcigr BAZ 12 bazén
             
Power joga pondělí 10.00-10.45 Fišerová H4 15  
    13.00-13.45 Fišerová H4 15  
  úterý 12.00-12.45 Fišerová H4 15  
    19.00-19.45 Drnková H4 15  
  středa 10.00-10.45 Fišerová H4 15  
  čtvrtek 14.00-14.45 Fišerová H4 15  
  pátek 09.00-09.45 Fišerová H4 15  
             
Sebeobrana pondělí 11.00-11.45 Michalov H3 14 MUŽI/ŽENY
    12.00-12.45 Michalov H3 14 ŽENY
  úterý 08.00-08.45 Michalov H3 14 MUŽI/ŽENY
    10.00-10.45 Ardolf H3 14 MUŽI
    11.00-11.45 Ardolf H3 14 MUŽI/ŽENY
    12.00-12.45 Michalov H3 14 ŽENY
  čtvrtek 12.00-12.45 Michalov H3 14 MUŽI/ŽENY
  pátek 08.00-08.45 Michalov H3 14 MUŽI/ŽENY
             
Spinning pondělí 17.00-17.45 Hinterholzová H2S 13  
    18.00-18.45 Hinterholzová H2S 13  
  úterý 16.00-16.45 Modlitba H2S 13  
    17.00-17.45 Modlitba H2S 13  
    18.00-18.45 Hinterholzová H2S 13  
    19.00-19.45 Hinterholzová H2S 13  
  středa 16.00-16.45 Modlitba H2S 13  
    17.00-17.45 Modlitba H2S 13  
             
Step aerobik úterý 16.00-16.45 Drnková H2 28  
  středa 14.00-14.45 Fišerová H2 28  
    16.00-16.45 Drnková H2 28  
             
Stolní tenis pondělí 13.00-13.45 Tenglová H1ST 10  
    14.00-14.45 Tenglová H1ST 10  
    16.00-16.45 Duspiva H1ST 10  
    17.00-17.45 Duspiva H1ST 10  
  úterý 8.00-8.45 Peterka H1ST 10  
    8.45-9.30 Peterka H1ST 10  
    9.30-10.15 Peterka H1ST 10  
    10.15-11.00 Peterka H1ST 10  
    13.00-13.45 Tenglová H1ST 10  
  středa 16.00-16.45 Tenglová H1ST 10  
    19.00-19.45 Peterka H1ST 10  
  čtvrtek 10.00-10.45 Tenglová H1ST 10  
    13.00-13.45 Tenglová H1ST 10  
             
Tai-chi-chuan a shiatsu pondělí 13.00-13.45 Michalov H3 14  
  úterý 13.00-13.45 Michalov H3 14  
  středa 13.00-13.45 Michalov H3 14  
  čtvrtek 13.00-13.45 Michalov H3 14  
    17.00-17.45 Michalov H3 14  
Tenis pondělí 09.00-10.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 6.4.
    14.00-15.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 6.4.
  úterý 09.00-10.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 7.4.
    14.00-15.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 7.4.
  středa 09.00-10.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 8.4.
    16.00-17.30 Lundáková STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 8.4.
  čtvrtek 10.00-11.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 8.4.
    14.00-15.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 8.4.
  pátek 09.00-10.30 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 17.4.
    10.30-12.00 Michalov STTENI 12 kurty JU
2. pol. semestru od 17.4.
             
Volejbal pondělí 12.00-12.45 Lundáková H1 20  
    13.00-13.45 Lundáková H1 20  
  úterý 11.00-11.45 Lundáková H1 20  
    15.00-15.45 Lundáková H1 20  
  středa 14.00-14.45 Lundáková H1 20  
    15.00-15.45 Lundáková H1 20  
  čtvrtek 14.00-14.45 Lundáková H1 20  
    15.00-15.45 Lundáková H1 20  
             
Zumba pondělí 16.00-16.45 Drnková H2 55  
úterý 18.00-18.45 Drnková H2 55  
středa 17.00-17.45 Gruntorád H2 55  

 

VTVLS pouze pro obor TV:

Sportovní aktivita Den Čas Vyučující Místo Kapacita Poznámka
             
Gymnastika pondělí 18.30-20.00 Bago
Imbrová
GYMN 70 Gymcentrum
             
Licence trenéra fotbalu úterý 14.30-15.15 Schuster KTV4 30 Licence „C“

 

VTVLS – kurzovní výuka:

Kurz Termín Vedoucí kurzu Kapacita Místo
         
Vodní turistika 1 1.6.-5.6.2020 Vobr 10 Rakousko – Salza+Steyer
Vodní turistika 2 15.6.-19.6.2020 Vobr 10 Rakousko – Salza+Steyer
Wellness kurz 4.9.-12.9.2020 Malátová 44 Chorvatsko – Lanterna
(aerobik, bodystyling, jóga, powerjóga, pilates)
Letní výcvikový kurz vodní turistiky 24.8.-28.8.2020 Mikolášková 15 Vltava
Beach games 17.8.-21.8.2020 Krajcigr 25 České Budějovice

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman