Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - LETNÍ KURZY 2019

PRO VŠECHNY STUDENTY JU

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín". (kromě kurzů windsurfingu, viz upozornění pod tabulkou)
  • Kurzy č. 9, 10 - závazné přihlášky s dokladem o zaplacení nevratné zálohy (příslušné půjčovné) je nutno podat do 30. 4. 2019.
    Kurzovné u těchto kurzů je nutno zaplatit a doložit sekretářce katedry TVS do 31. 5. 2019.

    Kurz č. 11 - po přihlášení na stránkách KTVS je nutné doložit sekretářce katedry TVS doklad o platbě půjčovného a kurzovného do 31. 5. 2019.

    Kurzy č. 12, 13, 14 musí být zaplacené do 31. 5. 2019, doklad o platbě půjčovného musí být doložen sekretářce katedry TVS.

  • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
9 Výběrový kurz windsurfingu 3 16.8.-25.8.2019
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
5100,-
6050,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43053
10 Výběrový kurz windsurfingu 4 23.8.-1.9.2019
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
4800,-
5750,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43054
11 Wellness 6.9.-14.9.2019Chorvatsko
Lanterna u Poreče
70 (+ 5) 53 (+ 0) Malátová KTS/KWEL
KTS/KWL
4
2
500,-
4600,-
5100,-
1196
43055
12 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 26.8.-30.8.2019Vltava 15 (+ 5) 7 (+ 0) Tenglová KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
13 Letní výcvikový kurz vodní turistiky pro pokročilé 17.6.-21.6.2019Rakousko
Salza
20 (+ 5) 12 (+ 0) Vobr KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
14 Beach games 19.8.-23.8.2019České Budějovice 25 (+ 5) 7 (+ 0) Lundáková KTS/PHV 2 500,-
0,-
500,-
1195

 

Platba musí být uhrazena bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta, nebo v pokladně Pedagogické fakulty.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

 

UPOZORNĚNÍ - TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 120,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění, musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman