Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 12

Wellness (KTS/KWEL, KTS/VTVLS)

Chorvatsko
Lanterna u Poreče - 4.9.-12.9.2020

vedoucí: Malátová

kapacita: 44 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 26

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 4. 2020

Kurz je nutné zaplatit do 30. 4. 2020

  • v částce 4.700,- Kč na účet CK Sally Tours, číslo účtu 51-9206370227/0100, VS 200904, do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést vaše jméno pro snazší identifikaci
  • a dále zaplatit půjčovné materiálu ve výši 500,- Kč na účet JU 104725778/0300, VS 1528, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno (tuto částku můžete případně uhradit na pokladně PF v Jeronýmově ul.).

Následně je nutné obě potvrzení o zaplacení doložit sekretářce KTVS (vpohankova@pf.jcu.cz).
Konečná přihláška na kurz je platná až po doložení dokladu o zaplacení kurzu

 

Všechny položky ve formuláři jsou povinné.

  Studentské číslo:
  Jméno:
  Příjmení:
  e-mail:
  Ročník:
  Fakulta:
  Telefon:
  Adresa:
  Datum narození (DD. MM. RRRR):
      Souhlas se zpracováním osobních údajů**
   

 

Pozn.: na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení přihlášení a shrnutí všech základních informací - vyplňujte pozorně!

** Udělujete tímto souhlas společnosti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje vyplněné v tomto formuláři.
Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přihlášení na výcvikový kurz (identifikace a přímý kontakt účastníků). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu předcházející kurzu a po dobu jeho průběhu.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman