Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 14

Beach games (KTS/PHV , KTS/VTVLS)

České Budějovice - 17.8.-21.8.2020
vedoucí: Krajcigr

kapacita: 25 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 1

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 4. 2020

cena: 500 Kč (záloha - půjčovné) + 0 Kč (doplatek - kurzovné) = 500 Kč
variabilní symbol: 1195 (záloha - půjčovné), --- (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Všechny položky ve formuláři jsou povinné.

  Studentské číslo:
  Jméno:
  Příjmení:
  e-mail:
  Ročník:
  Fakulta:
  Telefon:
  Adresa:
  Datum narození (DD. MM. RRRR):
      Souhlas se zpracováním osobních údajů**
   

 

Pozn.: na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení přihlášení a shrnutí všech základních informací - vyplňujte pozorně!

** Udělujete tímto souhlas společnosti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje vyplněné v tomto formuláři.
Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přihlášení na výcvikový kurz (identifikace a přímý kontakt účastníků). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu předcházející kurzu a po dobu jeho průběhu.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman