Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 14

Beach games (KTS/PHV , KTS/VTVLS)

České Budějovice - 17.8.-21.8.2020
vedoucí: Krajcigr

kapacita: 25 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 5

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 31. 5. 2020

cena: 500 Kč (záloha - půjčovné) + 0 Kč (doplatek - kurzovné) = 500 Kč
variabilní symbol: 1195 (záloha - půjčovné), --- (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento letní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 31. 5. 2020; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman