Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 18

Kurz základů sebeobrany
Kurz regenerace a psychorelaxace (KTS/KSEB, KTS/KTAI)

Chorvatsko
Lanterna - 15.6.-22.6.2018

vedoucí: Michalov

kapacita: 36 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 0

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 4. 2018

cena: 200 Kč (záloha - půjčovné) + 4700 Kč (doplatek - kurzovné) = 4900 Kč
variabilní symbol: 1205 (záloha - půjčovné), kurzovné se platí v CK SALLY TOURS (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Všechny položky ve formuláři jsou povinné.

  Studentské číslo:
  Jméno:
  Příjmení:
  e-mail:
  Ročník:
  Fakulta:
  Telefon:
  Adresa:
  Datum narození (DD. MM. RRRR):
   

 

Pozn.: na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení přihlášení a shrnutí všech základních informací - vyplňujte pozorně!

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman