Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

ZVK - obor TV + NŠ - přihlášení

 

(jen obor TV nebo NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

kurz č. 4

TaD lyžování 3 (KTS/LTV3B)

Modrava - 19.1.-25.1.2020
vedoucí: Bahenský

kapacita: 32 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 32 (+ 0 náhradníků)

Základní kapacita již byla naplněna, budete přihlášen(a) jako NÁHRADNÍK.

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 31. 10. 2019

cena: 3.960,-
variabilní symbol: 4304
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento zimní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 31. 10. 2019; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman