Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Aktuality

 

Sdělení posluchačům studia výtvarné výchovy k zadávání závěrečných kvalifikačních prací

Posluchači, kteří si hodlají na katedře VV zadat v ak. r. 2018/19 k 23. listopadu 2018
KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou)
(po předcházející dohodě s vedoucím své práce)
měli by tak učinit nejpozději do 15. listopadu 2018
/termín 15.11. je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře „Zadání BP“; „Zadání DP“ na e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
/Posluchačem zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu;
poté bude formulář „Zadání BP“; „Zadání DP“ na katedře vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 23.11. k podpisu děkance PF/

přidal(a): Slípková Marcela
01. 11. 2018

 

 

upravit

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman