Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

A. Pospíšil - foto

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Narozen: 1981 v Praze
 
Studia: 1997-2001 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze.
  2002-2007 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
katedra výtvarné výchovy - jednooborové studium.
  2007-2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
katedra výtvarné výchovy - doktorské studium.
  2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
katedra výtvarné výchovy - rigorózní řízení.

 

Publikační činnost:

 • POSPÍŠIL, Aleš. Kozí Hrádek a Josef Švehla. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 38-40. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hrad Věžka - příběh smutného osudu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Možnosti kastellologie ve výtvarné edukaci. In Mezi viděním a věděním. [CD-ROM] Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 63-65. ISBN 978-80-7414-152-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Do nitra zvířecí říše ve výtvarné výchově. In Ve zvířecí kůži - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. [PDF] Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. s. 7-8. ISBN 978-80-86952-52-9.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Cestovní deník k putování po zemi gotické. Metodické listy ke stálé expozici gotického umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Po stopách holandských mistrů. Metodické listy ke stálé expozici flámského a holandského malířství Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Jaroslav Herout - Vitruvius českého školství. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Josef Švehla - pedagog, spisovatel, buditel. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.) Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. s. 32-38. ISBN 978-80-7394-261-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu - z konference na PF JU. In Jihočeská univerzita - čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích 1/2 2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 67. ISSN 1214-7869.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Němí svědkové minulosti promlouvají. In Včelička - měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. Praha: Atelier Ex Aedifico, 2011, č. 5, s. 1. ISSN 1804-3674.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Tma jako tematický prostor ve výtvarné výchově. In Když je tma - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2011. s. 4-5. ISBN 978-80-86952-67-3.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2011. 191 s. Konzultant: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (kvalifikační studie - text doktorské disertační práce)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Uplatnění kastellologických témat ve výtvarné výchově. In SOKOL, Milan (ed.) Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 371-393. ISBN 978-80-557-0302-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Ježek z Pravomíru. In VAVŘÍNEK, Zdeněk. a kol. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů [2016]. Praha: Zdeněk Vavřínek/Martin, 2012. s. 186-187. ISBN 978-80-904241-7-3. (sestavení hesla)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Matouš Vondrák - pedagog a výtvarník. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2012, č. 1, s. 11-12. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Kniha jako médium obrazotvornosti. In V knize ukryté - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2012. s. 3-6. ISBN 978-80-86952-95-6.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Projekt Křížová chodba v Galerii 9. In Devítka - oficiální magazín Městské části Praha 9. Praha: Městská část Praha 9/ Strategic Consulting, 2013, č. 7, s. 24-25. MK ČR E 13319.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hledání ztraceného místa - mezinárodní konferenční setkání a výstava autorských knih. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 3-4. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 39-47. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Svět architektury v zrcadle výtvarné edukace. In Kdybych byl architektem - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2013. s. 4-6. ISBN 978-80-87799-07-9.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci projektu Science Zoom [Online]. Dostupné na: http://jcu.inqool.cz/index.php/2-uncategorised/85-pf-08 [14.4.2014]. Aplikace v rámci projektu scienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - život s výtvarnou výchovou. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 2, s. 1-3. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. In SLÁDKOVÁ, Dominika; VILHELMOVÁ, Lenka (eds.) KVVPFJUMMXIV/1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-7394-465-0.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Hudba k nazírání. Od synestézie k abstrakci skrze hudební náměty výtvarných činností. In Když se hudba vybarví - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2014. s. 2-6. ISBN 978-80-87799-25-3.
 • POSPÍŠIL, Aleš; JÁNSKÁ, Lenka; FILIP, Michal. K prehistorii periodika Výtvarná výchova v meziválečném Československu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 3, s. 19-25. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hodnocení metodika poroty ústředního kola 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR "Oči dokořán 2014". In Oči dokořán 2014. [CD-ROM s tištěným katalogem] Olomouc: ZUŠ Miroslava Stibora, 2014. s. 5-13. (odborná zpráva)
 • POSPÍŠIL, Aleš; KALAŠOVÁ, Marcela. Ikonografie hradu Valečova v 19. století. Valečov jako námět výtvarných děl poutníků a malířů. In Z Českého ráje a Podkrkonoší - vlastivědná ročenka. Semily: SOA, Turnov: MČR, Jičín: RMaG, 2014, č. 27, s. 97-132. ISSN 1211-975X. ISBN 978-80-86254-30-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 15-19. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - Inspiriert und Inspirierend. In Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre. Písek: Sladovna, o. p. s., 2015. s. 15-20. Projekt: Registrierungsnummer M00285, gefördert aus dem Operationsprogramm Ziel 3 Europäische regionale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výsledky výtvarné přípravy v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ. In PROCHÁZKA, Miroslav; RYBIČKOVÁ, Marta; VÍTEČKOVÁ, Miluše; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.) Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference ČPdS na PF JU v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS, 2015. s. 35-36. ISBN 978-80-905245-4-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného… In Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2015, č. 8, s. 1. ISSN 1210-5236.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VEJSOVÁ, Věra. Na granicy przedstawianego obrazu - bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 97-101. ISSN 1895-5827.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Zpráva z konference na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zpráva ze sekce zájmové činnosti se zaměřením na výtvarnou a hudební výchovu 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti na PF JU v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 1, s. 14. (zpráva)
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Od restartu k druhému setkání České sekce INSEA. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 2, s. 1-2. (úvodník)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Z cyklu historie pracovišť terciární sféry oboru výtvarná výchova. Stručná historie katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 1, s. 5-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Pavel Šamšula - nestor dvou dekád fungování INSEA. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana et al. Česká sekce INSEA 1967-2017. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2017. s. 184 -185. ISBN 978-80-904268-2-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Fokus: Kvalita ve výtvarné výchově. Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově České Budějovice 2017. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 2, s. 6 - 8. (zpráva)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Ze sedmdesátileté historie katedry výtvarné výchovy PF JU. In DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. s. 5-6. ISBN 978-80-7394-701-9.

 

Editorská činnost:

 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7394-261-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

 

Účast na konferencích:

 • Mezi viděním a věděním - doktorské kolokvium oboru Výtvarná výchova.
  KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 9. 9. 2009.
 • Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu - celostátní konference.
  KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.
 • Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax - mezinárodná vedecká konferencia.
  KVK PF UMB v Bánské Bystrici, Bánská Bystrica - SR 21. 9. 2011.
 • Hledání ztraceného místa - konferenční setkání a mezinárodní výstava autorských knih.
  KVV PF JU v Českých Budějovicích / PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.
 • Oči dokořán 2014 - setkání výtvarných pedagogů k otevření výstavy 12. Národní přehlídky základních uměleckých škol ČR. MŠMT ČR, ZUŠ M. Stibora Olomouc a sekce výtvarného oboru UUR ZUŠ ČR /Šternberk 3. 10. 2014.
 • Škola a její křižovatky - konference České pedagogické společnosti na PF JU. KPP PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 26. - 27. 3. 2015.
 • Kolegium VV 2015 - kolegium kateder zajišťujících studium v oboru Výtvarná výchova. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 11. - 12. 4. 2015.
 • Celostátní setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary, Plzeň 30. 9. - 2. 10. 2015.
 • Umělecké dílo jako prostředek komunikace, sekce "Vysoké" a "nízké", Akademie věd České republiky, Akademické konferenční centrum, Praha 26. - 27. 11. 2015.
 • 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti. PF JU pod záštitou AVPVČ a nově vzniklé sekce pro PVČ v rámci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 16. - 17. 6. 2016.
 • Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. - 22. 9. 2017.

 

Granty:

 • Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci grantového projektu PF JU Science Zoom. ScienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001. Období řešení: 2014. (spoluřešitel)
 • Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. GA JU, číslo projektu: 146/2016/S. Období řešení: 2016 - 2019. (spoluřešitel)

 

Členství v komisích a radách:

2009 - dosud; Rada oborových didaktiků PF JU v Českých Budějovicích.
2011; Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Jindřichově Hradci.
2011 - dosud; Člen komise SZZ pro obor výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
2013 - dosud; Člen komise SRZ pro obor výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
2013 - dosud; Přizvaná osoba inspekce Jihočeského inspektorátu ČŠI v Českých Budějovicích.
2014; Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Českém Krumlově.
2014; Metodik komise ústředního kola celostátní soutěžní přehlídky VO ZUŠ ve Šternberku.
2015 - dosud; Člen redakční rady časopisu Výtvarná výchova (PedF UK Praha).
2015 - dosud; Člen ČS INSEA (předseda kontrolního výboru).
2017; Člen komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Třeboni.

 

Samostatné výstavy:

2004 - Galerie 9, Praha. (s K. Dostálkovou a D. Svobodovou)
2005 - Galerie Watzko, České Budějovice. (s K. Musilem)
2006 - Stopy tisku, Výstavní síň Jihočeského divadla, České Budějovice. (s K. Musilem)
2014 - Příběh, Malá galerie, České Budějovice. (s J. Němcovou a L. Vilhelmovou)

 

Skupinové výstavy:

2004 - Křížová chodba I., Piaristický klášter, České Budějovice.
2004 - Naposled v malém, Benefice Galerie 9, Praha.
2005 - Křížová chodba II., Piaristický klášter, České Budějovice.
2005 - Bienále mladých umělců a životní jubileum F. Valeny, Galerie Scarabeus, Praha.
2006 - Zrcadlení 06, Galerie Václava Špály, Praha.
2006 - Křížová chodba III. v Solnici, CK Solnice, České Budějovice.
2006 - E-ON, České Budějovice.
2007 - Křížová chodba IV., Piaristický klášter, České Budějovice.
2007 - Iuventars, KD Metropol, České Budějovice.
2007 - Městské muzeum (Synagoga), Vodňany.
2007 - Městská galerie, Český Krumlov.
2008 - Křížová chodba V. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2008 - Křížová chodba VI. v Portyči, Galerie Portyč, Písek.
2009 - Křížová chodba VII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2010 - Pedagogové KVV PF JU, Městská galerie Lažnia, Radom - Polsko.
2010 - Křížová chodba VIII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2011 - Dívej se…, Pedagogové KVV PF k 20. výročí založení JU, Divadlo O. Nedbala, Tábor.
2011 - Křížová chodba IX. v DBP, Galerie Divadla Bolka Polívky, Brno.
2012 - Křížová chodba X. v Patře, Galerie Patro, Olomouc.
2013 - Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF JU, Galerie D9, České Budějovice.
2013 - Křížová chodba XI. v 9, Galerie 9, Praha.
2014 - Křížová chodba XII. v MD, Galerie Malého divadla F.X. Šaldy, Liberec.
2014 - Křížem…Výstava pedagogů KVV PF JU a jejich hostů, Galerie Sv. Marka, Soběslav.
2015 - Křížová chodba XIII. v MSP, Strakonický hrad, Strakonice.
2015 - Graphica Creativa, Galerie D9, České Budějovice.
2016 - Sami/spolu/dohromady, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.
2016 - Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum Volyně, Volyně.
2016 - Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce, Olomouc.
2017 - Křížová chodba XV. v MMB, Městské muzeum Blatná, Blatná.
2018 - Křížová chodba XVI. v DON, Divadlo O. Nedbala, Tábor.
2018 - Sleva na šelmu, Prácheňské muzeum, Písek.

 

Jako samostatně tvůrčí autor se věnuje zejména komorní grafické tvorbě, kde akcentuje inspiraci architekturou a urbanistikou krajiny. Výtvarné pojetí je geometrické a stylizační. Vedle samostatných grafických listů vytváří i grafické autorské knihy. Příležitostně se věnuje i malbě stejné tématické náplně. V letech 2005 - 2016 byl mimo jiné kmenovým autorem galerie Watzko v Českých Budějovicích.

 

Kurátorská činnost:

2011 - Křížová chodba v DBP. Divadlo Bolka Polívky, Brno.
2012 - J. Němcová a L. Vilhelmová. GD a galerie Tišice, Tišice u Mělníka.
2014 - V. Živec: kresba/malba. Galerie D9, České Budějovice.
2015 - J. Hejný: ze sbírek PF JU. Galerie D9, České Budějovice.
2015 - J. Lorenc: Kámen/nůžky/papír. Galerie D9, České Budějovice.
2016 - R. Kubička: Osm obrazů RK. Galerie D9, České Budějovice.
2016 - Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Malá galerie, České Budějovice.

Od roku 2007 spolupracuje s nezávislým profesionálním divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten, z.s., který se zabývá zejména uváděním barokních textů a jejich přesahem do současnosti.

Od roku 2009 je odborným asistentem na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje základy teorie výtvarné výchovy, teorii výtvarné výchovy I.,II., témata a náměty ve výtvarné výchově, základy kresby, malby a užitou grafiku - písmo. Garantuje také průběžnou pedagogickou praxi posluchačů katedry. V současné době vykonává funkci tajemníka katedry.

 

Kontakt: e-mail: apospisil@pf.jcu.cz

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2019 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman