Symbol PF Katedra geografie

Katedra geografie je katedra relativně mladá. Zpočátku připravovala pouze učitele zeměpisu pro 1. a 2. stupeň základní školy. Od roku 2006 je rovněž garantem bakalářského neučitelského studijního oboru Geografie pro veřejnou správu (GEVES). O toto studium je velký zájem. Zahrnuje předměty obecné a aplikované geografie, ale také politologie, sociologie a práva, tedy předměty potřebné pro pracovníky různých úřadů veřejné správy.

Studenti katedry geografie vyhráli třikrát celostátní kolo studenstké vědecké činnosti a diplomové práce obhájené na katedře získaly řadu ocenění.

Členové katedry geografie jsou z hlediska geografických disciplín poměrně úzce specializováni. Je to nutné, neboť katedra musí zajistit výuku všech hlavních geografických disciplín. Vědecky proto spolupracují s kolegy podobné specializace z jiných českých a zahraničních geografických pracovišť. Jde například o výzkum druhého bydlení (chataření a chalupaření), periferních oblastí ČR, vývoje využití země, rozmisťování průmyslových investic, dopravní obslužnosti regionů, prostorových struktur našich velkých měst, migrace v regionech, mrazového zvětrávání, výzkum v rámci krajinných a environmentálních syntéz, i geobotanických a zoogeografických analýz, atd. Společný výzkum členů katedry geografie se zaměřil na geografické analýzy a syntézy v regionu Novohradských hor a nově na geografii Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace. V souvislosti s postupnou realizací studijního oboru Geografie pro veřejnou správu (GEVES) se katedra geografie stále více zapojuje do spolupráce s veřejnou správou v Českých Budějovicích, v českobudějovickém regionu a v Jihočeském kraji.

 

webové stránky katedry