Proběhl výměnný studijní pobyt na OTH Amberg-Weiden
V rámci programu Erasmus Training vycestovali zaměstnanci katedry aplikované fyziky a techniky (Dr. Černý a Dr. Vochozka) společně se studenty (Bc. Pavel Bican a Lukáš Hejhal) na německou univerzitu v bavorském Ambergu. V rámci studijního pobytu si účastníci mohli vyzkoušet řadu za..
Celý příspěvek →
Studenti naší katedry uspořádali předvánoční posezení
Velký dík patří studentům, kteří 17. prosince z vlastní iniciativy uspořádali předvánoční posezení pro pedagogy i studenty katedry aplikované fyziky a techniky. Posezení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Studenti i pedagogové vedli mnoho neformálních, avšak podnětný..
Celý příspěvek →
Pozvánka na přednášku prof. Strause
Ve středu 27. 11. 2019 proběhne přednáška prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc. na téma „Propojení kriminalistiky a fyziky“. Srdečně jsou zváni všichni studenti i zaměstnanci PF JU na svého druhu výjimečnou přednášku, která v minulosti již opakovaně sklízela ty nejlep..
Celý příspěvek →
Druhá neděle v Multikině CineStar – Sněžný kluk
Děti ale často i jejich doprovod se v předprogramu seznámili s přírodními zákony, které pomáhají Yettimu na horách. Mohli navštívit čtyři stanoviště, které jim hravou formou usnadnily pochopení následného filmu. Na prvním stanovišti vybírali pro sněžného chlapce správnou..
Celý příspěvek →
Edu poradenství poděkovalo za spolupráci s naší katedrou
S potěšením jsme přijali poděkování za oboustranně přínosnou a produktivní spolupráci od organizace EDU poradenství, která se zabývá polytechnickým vzděláváním na základních školách. V děkovném dopise (viz níže) jsou jmenovitě za svou odbornost a vstřícnost oceněni D..
Celý příspěvek →