Věda a výzkum
Informace o projektech, do kterých je katedra zapojena, lze nalézt na stránce Projekty.

Plazmové úpravy

Část pracovníků se zabývá plazmovými úpravami.

Počítačové modelování

Část pracovníků se zabývá počítačovým modelováním.

Didaktika

V oblasti oborových didaktik katedra spolupracuje na řešení dílčích problémů a tvorbě učebnic.