Alice Sukdolová

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

zástupce vedoucí, tajemnice

Kancelář: TL 309
Email: sukdolova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 237

Konzultační hodiny

konzultační hodiny se ve zkouškovém období konají dle domluvy

Studies

1995-2001 FFUK Praha
2003-2011 FF UK, PhD. studies (Anglo-American Literature)
2011 Concepts of Space in Victorian Novels, dissertation

Subjects taught: English literature of the 20th century, British and American cultural studies, practical language

Specialization: English literature, Victorian period, space in literature (Deleuze, Guattari, Foucault)

SUKDOLOVÁ, A. The Gothic, Romantic and Victorian Tradition with Respect to the Poetics of the Sublime: The Space of Transylvania and Victorian London in Bram Stoker's Dracula. Eger Journal of English Studies, 2016, volume (svazek) XVI, č. 1, s. 45-59.

http://anglisztika.uni-eger.hu/en/angl-en/eger-journal-of-english-studies-51/volume-xvi-2016--144

 

 

SUKDOLOVÁ, A., The Role of Natural Elements in Space of Victorian Novels. Lingua Viva, 2017, roč. XII, č. 24, s. 24-33.

https://www.pf.jcu.cz/research/lingua_viva/lv24.php

 

 

Monograph:

Concepts of Space in Victorian Novels. From Emily Brontë to George Eliot. (Koncepce prostoru viktoriánských románů. Od Emily Brontë k George Eliot) LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2012. ISBN: 978-3-659-27043-7, 252pp.

 

Multiplicity of Spaces in Daniel Deronda. Bubíková, Vít, Sampey (eds.) American and British Studies Annual, Volume 8, 2015, University of Pardubice 2015, 96-108.

"Crossing the Boundary: The Space of Hardy's Wessex Novels." Bubíková (ed.) American and British Studies Annual, Vol. 6, University of Pardubice 2013, 122-134.

"The Fictional Spaces of Wuthering Heights" (Fiktivní prostory v románu Na Větrné hůrce) Lingua Viva VIII/15, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2012, 20-29. ISBN 978-80-7315-220-8.

Towards the Randomness of the Radial Concepts of Spaces in Daniel Deronda. (Nahodilost radiálních konceptů prostoru v románu Daniel Deronda) Raeschelle Potter-Deimel and Klára Kolinská (eds.) Litteraria Pragensia 21.42 Transformation, Translation, Transgression: Native American Culture in Contact and Context, Prague: Faculty of Arts, Charles University 2011, 97- 101. ISBN 978-80-7308-370-0.

"The Space of Myth in Graham Swift's Waterland" (Prostor mýtu Země vod Grahama Swifta) Betáková, L., Koy, Ch. (eds). English for Life. South Bohemian Anglo-American Studies No. 3. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2009, 106-109.

"The Concept of Space in the Victorian Novel" (Pojetí prostoru viktoriánského románu) Grmelová, A. Dušková, L. Farrell, M. (eds). Plurality and Diversity in English Studies.Proceedings from the Third Prague Conference on Linguistics and Literary Studies. Prague: Faculty of Education, Charles University, 2008, 130-136.

"The Heterotopia of Victorian Landscape" (Heterotopie viktoriánské krajiny) Vránková, K., Ch. Koy (eds). Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies No. 1. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2007, 107-110.

 

Reviews:

Women Who Found Their Voice: A Search for American Regional Identities. A Review of Dagmar Pegues and Tereza Kynčlová (eds. and trans.), Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek (Across America: An Anthology of Stories by American Women Regionalists). Brno: Host, 2011. Timothy Webb (ed.) Litteraria Pragensia 22.43 Towards a Lachrymology: Tears in Literature and Cultural History, Prague: Faculty of Arts, Charles University 2012, 153- 157. ISSN 0862-8424.

Literární Kalifornie v perspektivě ekokritického čtení. Kopecký, Petr. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno : Host, 2012. Svět literatury, Roč. 24, č. 49 (2014), s. 243-248.

 

Povinné tituly ke studiu literatury, příprava k bakalářské zkoušce, SZZ:
Barnard, R., Stručné dějiny anglické literatury (A Short History of English Literature). Blackwell, Oxford 1994, Praha 1997. s. 108-215.
Procházka, M. a kol., Lectures on American Literature. Praha: Karolinum 2002, s. 225-299.

 1. Pojetí prostoru - povídková tvorba V. Woolfové
 2. Prostor, krajina a město - Dubliners (J. Joyce)
 3. Příroda v románech a povídkách J. Conrada
 4. Thomas Hardy - krajina Wessexu a jeho reálný předobraz
 5. Narrative techniques in Bram Stoker's Dracula
 6. On Beauty, the Influence of the Tradition of English Novel (E. M. Forster, D. Lodge)
 7. The Space of Edgar Allan Poe´s Short Stories
 1. Animal and Human World in Cormac Mc Carthy and Jack London
 2. Crossing the Mexican American Border (McCarthy and Chicana Writers)
 3. Povídková tvorba W. Faulknera, rysy literatury amerického Jihu
 4. Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift and others)