Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která se koná 27. 9. 2019 a do které se letos s bohatým programem zapojuje i Pedagogická fakulta JU. Katedra anglistiky v rámci této akce pořádá Čtecí maraton angloamerické literatury (viz níže).

 

Čtecí maraton angloamerické literatury

Přednášející: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Místo konání: aula D240, 1. patro

Čas konání: 17:00 – 20:00

Účastníci čtecího maratonu jsou zváni nejen k poslechu, ale i k aktivní účasti a vlastní interpretaci četby autorů angloamerické literární provenience. Vybrané texty bude možné sledovat v projekci, čtení probíhá v originále i v českém překladu podle vlastní volby aktivních účastníků. Číst je možno individuálně nebo ve skupinách, účastníci si mohou přinést vlastní text, a případně se zapojit do improvizovaného čtení fantastické nebo pohádkové literatury podle vlastního výběru.