Na základě dotazů k organizaci výuky v ZS  AR 2021/2022 a v souladu s Informacemi k omezení provozu na JU od 1.9.2021 sděluji, že na PF JU je veškerá výuka ve všech studijních programech realizována prezenční formou. Pouze ve výjimečných případech, kdy by studijní skupině či vyučujícímu byla nařízena karanténa, lze po dobu karantény realizovat distanční formu výuky. V takovém případě je vyučující povinen informovat proděkanku pro studium o této skutečnosti. Pokud by došlo v souvislosti s epidemiologickou situací ke změně podmínek pro organizaci výuky, budeme vás informovat. 

Dále bych vás chtěla informovat, že vyučující, dle počtu studentů v učebně, může vyžadovat ochranu dýchacích cest po celou dobu své výuky, na základě svého rozhodnutí. Rozhodnutí vyučujícího jsou studenti povinni akceptovat. 

Renata Malátová

proděkanka pro studium a studentské praxe