Religion and Science in Herman Melville´s Moby-Dick (Cesty víry a vědy v Melvillově románu Moby-Dick)

Přednášející: PhDr. Kamila Vránková, Ph.D. (Katedra anglistiky PF JU)

 

Ve čtvrtek 28.11. 2019 od 16.30 proběhla v prostorách Britského centra JU v Českých Budějovicích další popularizační přednáška, tentokrát na téma literární. Přednáška představila Melvillův román v kontextu autorova hledání autentické duchovní zkušenosti, přičemž se zabývala vztahem dobrodružného příběhu k vlivu amerického puritanismu a transcendentalismu. Pozornost byla věnována zejména funkci biblických motivů (téma Leviatana, jména postav a lodí, odkazy k biblickým knihám Kazatel, Job a Jonáš), a dále i konfliktu mezi nejednoznačností symbolu a dobovou tendencí k jednoznačnému pojmenováni skutečnosti, včetně otázky dobra a zla.